Wednesday, 27 February 2013

[www.keralites.net] ത്രിപുര ഇന്ത്യയില്‍ അല്ല എന്നങ്ങോട്ടു പ്രഖ്യാപിച്ചേക്ക്‌ !!

 

ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യാന്‍ പറ്റൂ . ത്രിപുര ഇന്ത്യയില്‍ അല്ല എന്നങ്ങോട്ടു പ്രഖ്യാപിച്ചേക്ക്‌ !

Fun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.netFun & Info @ Keralites.net
 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Notable inventions to help rural women. - Good one

 

Notable inventions discovered by Indian professor


In this Friday, May 25, 2012, photo Prof. Anil Gupta, right, gives a certificate to Ghanshyam Lal, an innovator, during his visit for the Shodh Yatra (Journey for the Search of Knowledge) in the village of Dabati in the Sehore district of Madhya Pradesh, India. Gupta and his aides have uncovered more than 25,000 inventions. AP Photo

SEHORE, INDIA:Indian professor Anil Gupta has spent decades scouring the Indian countryside searching for unsung inventors in rural villages.

He works in the belief that the most powerful ideas for relieving poverty and hardship in the country wont come from corporate research labs but from those struggling to survive. He has documented 25,000 innovations from the bicycle-mounted crop sprayer to the bulletproof vest made of herbs. Heres a look at some other innovations hes found:

Fun & Info @ Keralites.net

In this undated photo provided by the National Innovation Foundation, Nattubhai Vader stands next to a machine called Cotton Harvester, which he invented in India. Vader, a farmer from the state of Gujarat, invented the apparatus that fits over a tractor after watching women and children performing the slow grueling work of harvesting an especially troublesome variety of cotton. AP Photo

COTTON HARVESTER: Nattubhai Vader, a farmer from the state of Gujarat, invented a special cotton harvester that fits over a tractor after watching women and children performing the slow grueling work of harvesting an especially troublesome variety of cotton.

Fun & Info @ Keralites.net

In this undated photo provided by the National Innovation Foundation, late farmer M.J. Joseph, also known as Appachan, from Kerala, India demonstrates his invention called the Tree Climbing Machine. AP Photo

COCONUT PLUCKER: The late farmer M.J. Joseph, also known as Appachan, had only a fourth grade education but was still able to create a device for climbing coconut trees to harvest the fruit.

Fun & Info @ Keralites.net

In this undated photo provided by the National Innovation Foundation, Chourasiya demonstrates a pair of wearable floats called Water Walking Shoes he invented in India. Prasad had heard about a fraudster holy man who claimed he could walk on water. Intrigued, he decided to design special water walking shoes that would allow the wearer to walk or skate across a lake. AP Photo

WATER WALKERS: Dwarka Prasad had heard about a fraudster holy man who claimed he could walk on water. Intrigued, he decided to design special water walking shoes that would allow the wearer to walk or skate across a lake.

Fun & Info @ Keralites.net

A woman wearing a traditional Indian dance mask representing a conquistador attends the popular celebration known as El Cartel, in honor of patron Saint Anne, in Nandaime, Nicaragua, Saturday, July 28, 2012. According to El Cartel tradition, males dress as a women and females dress as a men, in a payment for a favor received from Saint Anne, whose feast day is on July 26. AP Photo

PERPETUAL PAINTBRUSH: Jahangir Ahmad devised an electric paintbrush that pumps paint from a hose directly to the brush and never needs to be dipped into a can.

Fun & Info @ Keralites.net

In this Saturday, May 26, 2012 photo, Dharamveer Kamboj, left, an innovator, explains his aloe vera processor invention in a temple in the village of Lasukiya in the Sehore district of Madhya Pradesh, India. The tabletop machine can cheaply make aloe vera gel from aloe leaves. AP Photo

ALOE VERAGEL MAKER: Dharamveer Kamboj made a tabletop machine that can cheaply make aloe vera gel from aloe leaves.

Fun & Info @ Keralites.net

In this Friday, May 25, 2012 photo, Prof. Anil Gupta walks towards a village during his Shodh Yatra (Journey for the Search of Knowledge) in the Sehore district of Madhya Pradesh, India. AP Photo

WATER TIRES: Farmers in the state of Madhya Pradesh brushed aside tractor salesmen who were trying to sell them expensive weights to help their tractors work the thick, hard soil there. Instead, they filled the tires with water, making the tractors heavier for a minimal cost.

Fun & Info @ Keralites.net

In this undated photo provided by the National Innovation Foundation, Remya Jose from Kerala, India demonstrates the pedal-powered washing machine she invented. Jose was forced to do laundry by hand when her mother became sick because her family had no washing machine. So she invented a washing machine/exercise bike that is cheap to make and requires no electricity. AP Photo

LEG-POWERED WASHING MACHINE: High school student Remya Jose was forced to do laundry by hand when her mother got sick because her family had no washing machine. So she invented a washing machine/exercise bike that is cheap to make and requires no electricity.

Fun & Info @ Keralites.net

In this Thursday, May 24, 2012 photo, inventor Amrit Agrawat, center right, stands by his assistant demonstrating his pulley with a braking mechanism in the village of Nayapura in the Sehore district of Madhya Pradesh, India. Agrawat wanted to help the women in his village who were struggling to pull heavy water buckets from a well so he made a pulley with a brake to let the women rest midway through their labor. AP Photo

WELL PULLEY: Amrit Agrawat wanted to help the women in his village who were struggling to pull heavy water buckets from a well so he made a pulley with a brake to let the women rest midway through their labor.

http://dawn.com/2012/07/29/notable-inventions-discovered-by-indian-professor/

Kindly pass this on to your relatives and friends.

Ravi


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] spark

 

കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാന്‍ സ്പാര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുമായി മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭരത് മമ്മൂട്ടിയെത്തുന്നു. മമ്മൂട്ടി ഫാന്‍സ് ആന്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷനും, എമിറോസ് എഡ്യുക്കേഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് സ്പാര്‍ക്ക് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.ഇതിന്റെ ആദ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം അടുത്തമാസം സാംസ്‌ക്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.സി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം മമ്മൂട്ടി ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷനാണ് താരത്തിന് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ സമൂഹത്തിന് മുഴുവന്‍ ഗുണം കിട്ടണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശമാണ് മമ്മൂട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്ന് ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് റോബോര്‍ട്ട് പള്ളിക്കത്തോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ നിര്‍ധനരായ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിന് വേണ്ടി മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തുടങ്ങിയ കെയര്‍ ആന്റ് ഷെയര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് സ്പാര്‍ക്ക് പദ്ധതിക്ക് മമ്മൂട്ടി തുടക്കമിടുന്നത്.


--
JAVADTHODIYOOR,,,.

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___