Friday, 16 May 2014

[www.keralites.net] ഒരു ചോദ്യം :p

 

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒക്കെ രാജി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു മന്‍മോഹന്‍ സിംഗ് പഞ്ജാബില്‍ എത്തി.

തന്‍റെ പഴയ ചേതക് സ്കൂട്ടറുമെടുത്തു പച്ചക്കറി വാങ്ങാന്‍ മാര്‍കറ്റില്‍ പോയി.പോകുന്നവഴി പമ്പില്‍ കയറി 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോള്‍ അടിച്ചു.പക്ഷെ മാര്‍കെറ്റില്‍ എത്തുന്നതിനു മുന്നേ വണ്ടി വഴിയില്‍ കിടന്നു.പെട്രോളിന് 75 ആയ കാര്യം അപ്പോഴാണ്‌ പുള്ളിക്കാരന്‍ അറിയുന്നതത്രേ.10 വര്ഷം ആയിട്ട് 1ഉം 2ഉം 3ഉം വച്ച് കൂട്ടിയപ്പോള്‍ ഈ കോപ്പ് 75 ഉറുപ്പ്യ വരെ എത്തിയോ എന്ന് മന്‍മോഹന്‍ജീ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.

കടയില്‍ നടന്നു ചെന്ന് പച്ചക്കറി മേടിച്ചു.100 രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ചു പച്ചക്കറി മേടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കിട്ടാന്‍ വേണ്ടി നോക്കി നിന്ന മന്‍മോഹന്‍ജീ യെ സബ്ജീവാല നോക്കി പേടിപ്പിച്ചു.കണക്കു പറഞ്ഞാല്‍ 4 രൂപ കൂടെ അങ്ങോട്ട്‌ ചെല്ലാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.ഇതെല്ലം കഴിഞ്ഞു വണ്ടി വഴിയില്‍ വച്ചിട്ട് ബസില്‍ കയറി.എന്തായാലും ചേതക് സ്കൂട്ടറിലെ യാത്ര മുതലാവിലെന്നു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി.ബസില്‍ കയറി മിനിമം ചാര്‍ജ് ആയ 2 രൂപ എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോള്‍ ആണ് അദ്ദേഹം ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം മനസിലാക്കിയത്. മിനിമം ചാര്‍ജ് 7 ആയത്രെ.അങ്ങനെ ചിലറ പെറുക്കി 7 രൂപാ കൊടുത്തിട്ട് ബസ്റ്റോപ്പില്‍ നിന്ന് വിട്ടിലേക്ക്‌ നടന്ന മന്‍മോഹന്‍സിംഹത്തിനെ ഒരു ചോദ്യം വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
എങ്ങനെ കിട്ടീ ഈ 50 സീറ്റ്‌ എന്നത്......!!!!!!!!!!!

 

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Just launched ! Link preview on Yahoo Groups
Visit your Group on the web, simply paste the link to the article, photo or video you wish to share in the message you are composing.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Story: The Eagle and The Chickens

 


Once upon a time there was a large mountain side where there an eagle's nest rested. The eagle nest contains four large eagle eggs. One day an earthquake rocked the mountain causing one of the eggs to roll down the mountain, to a chicken farm, located in the valley below. The chickens knew that they must protect and care for the eagle's egg, so an old hen volunteered to nurture and raise the large egg.

 
One day the egg hatched and a beautiful eagle was born. Sadly, however the eagle was raised to be a chicken. Soon the eagle believed he was nothing more than a chicken. The eagle did what the other chicken did. It scratched in the dirt for seeds. It clucked and crackled. It never flew more than a few feet because that is what the other chickens did. The eagle loved his home and family but his spirit cried out for more. While playing a game on the farm one day he looked to the skies above and noticed an eagle soaring gracefully and majestically in the skies. He asked the chickens: "what is that beautiful bird?' the chickens replied, "That is an eagle. He is an outstanding bird, but you cannot fly like him because you are just a chicken." So the eagle never gave it a second thought, believing that to be truth. He lived the life of and died as a chicken depriving himself of his heritage because of lack of vision.

What a waste! He was born to win but conditioned to lose.

The same thing is true for most people. The unfortunate part of life is as Oliver Wendall Holmes said, " We don't achieve excellence because our own lack of vision."
Don't let negative people drag you down. Remember that a person's character is not only judged by the company they keep but also by the company they avoid.

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Just launched ! Link preview on Yahoo Groups
Visit your Group on the web, simply paste the link to the article, photo or video you wish to share in the message you are composing.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Story: Honest Lincoln

 

Lincoln was one of the few great men who really was great. Before he became president, Lincoln spent twenty years as an unsuccessful Illinois lawyer -- at least he was unsuccessful in financial terms. But when you measure the good he did, he was very rich indeed. Legends are often untrue, but Lincoln was the real thing. George Washington never chopped down a cherry tree, but Abraham Lincoln was honest. During his years as a lawyer, there were hundreds of documented examples of his honesty and decency.

 
For example, Lincoln did not like to charge people much who were as poor as he was. Once a man sent him twenty-five dollars, but Lincoln sent him back ten of it, saying he was being too generous.

 
He was known at times to convince his clients to settle their issue out of court, saving them a lot of money, and earning himself nothing.

 
An old woman in dire poverty, the widow of a Revolutionary soldier, was charged $200 for getting her $400 pension. Lincoln sued the pension agent and won the case for the old woman. He did not charge her for his services and, in fact, paid her hotel bill and gave her money to buy a ticket home!

 
He and his associate once prevented a con man from gaining possession of a tract of land owned by a mentally ill girl. The case took fifteen minutes. Lincoln's associate came to divide up their fee, but Lincoln reprimanded him. His associate argued that the girl's brother had agreed on the fee ahead of time, and he was completely satisfied.

 
"That may be," said Lincoln, "but I am not satisfied. That money comes out of the pocket of a poor, demented girl; and I would rather starve than swindle her in this manner. You return half the money at least, or I'll not take a cent of it as my share."

 
He was a fool, perhaps, by certain standards. He did not have much, and it was his own fault. But he was a good human being by anyone's standards and I'm glad we celebrate his birthday.

 
Honesty makes you feel good about yourself and creates trust in others. It improves your relationship with yourself and with others. It is not much in fashion these days to talk about the benefits of honesty and decency, but the benefits are there and they are valuable and worth the trouble. Honesty. It may be corny, but it is the finest force for good in the world, and it always will be.
Do some honest good in the world.
 

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Just launched ! Link preview on Yahoo Groups
Visit your Group on the web, simply paste the link to the article, photo or video you wish to share in the message you are composing.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___