Saturday, 28 January 2017

[www.keralites.net] The Reddiars Mail journal ரெட்டி இன மக்களுக்காக [1 Attachment]

 
 
Subject: The Reddiars Mail journal ரெட்டி இன மக்களுக்காக
 The Reddiars Mail journal published from Kerala for Reddiar Community
   
MALAYALAM, ENGLISH AND                       
TAMIL LANGUAGES-
\img149.jpg
கேரள மாநிலத்திலிருந்து முத்திங்களுக்கு ரு முறை வெளியாகும் பத்திரிக்கை
THE REDDIARS MAIL, ரெட்டி இன மக்களுக்காக மூன்று மொழிகளில் பிரத்யேகமாக வெளியிடப்படுகிறது
 
Oct 2016 TO Dec2016  வெளிவந்த புத்தகத்தின் லிங்க் அனுப்பியுள்ளேன்,
 
Link
 
 அதில் போய் படித்துப் பாருங்கள்,
 
அன்புடன்
திருச்சி பிரசன்னா
9488019015      9941505431
Whatsapp: 9791714474
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
image001.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] : 29-01-2017 திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல் [3 Attachments]

 
Wait, 
 
Animated Picture
My Whatsapp Number:   9791714474
என்னுடன் Whatsapp ல் இணைய விரும்புகிறவர்கள் எனக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பும்போது       
பெயர்,
இருப்பிடம்,
மொழி
இவற்றை அவசியம் குறிப்பிடவும்
 
 
29-01-2017  திருச்சி நா.பிரசன்னா-வின் இன்றைய குறுந்தகவல்

building birds.gif
 
29117T.JPG

Subject: When to do what ?  
     
விதுரர் சொன்ன 
 நீதி சாஸ்திரம்.

Sage Vidurar's sastras on justice. 
விதுரர் சொன்ன நீதி சாஸ்திரம்.

இந்த மூன்று சமயங்களில் எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது.

1. பசி வயிற்றை கிள்ளும் போது.
2.
தூக்கம் நம் கண்களை சுழற்றும் போது.
3.
போதையில் இருக்கும் போது.
 

இந்த மூன்று சமயங்களில் யாருக்கும் வாக்குறுதி தரக்கூடாது.

1. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போது.
2.
மிகவும் துக்கத்தில் இருக்கும் போது.
3.
மிகவும் கோபத்தில் இருக்கும் போது.
 

இந்த மூன்று விதமானவர்களின் நட்பை ஒதுக்க வேண்டும்.

1. நம்மைப் பற்றி உணராதவர்கள்.
2.
நம்மைக் கண்டு பொறாமை கொள்பவர்கள்.
3.
நமக்கு ஈடாக செயல்பட முடியாதவர்கள்.
 

இந்த மூன்று பேரை எப்போதும் மறக்கக் கூடாது.

1. ஆபத்தில் நமக்கு உதவி செய்தவர்கள்.
2.
நம் குறைகளை பெரிது படுத்தாதவர்கள்.
3.
நம்முடைய நலத்தை நாடுபவர்கள்.
 

விரோதியை நம்பலாம். ஆனால் துரோகியை ஒரு போதும் நம்பவும் கூடாது. மன்னிக்கவும் கூடாது.

ஒருவருடைய குணம் சரியில்லை என்று அறிந்த பின் அவர்களை விட்டு ஒதுங்கி போவதே நல்லது.
இல்லையேல் அவர்கள் தரத்திற்கு நம்மை தாழ்த்தி விடுவார்கள்.
-----------------------------------------------
Thanks to Mr.D.Buvenendran for forwarding
this useful and awakening message.
- SIVA
 
 
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 3 photo(s) from this topic.
image002.gif image001.jpg 29117T.JPG

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] 29-01-2017 TODAY’S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN A Gentleman and a Blonde Don't Seem to Be on the Same Page [3 Attachments]

 

 
 
 
Wait, 
 
Animated Picture
 
My Whatsapp Number:   9791714474
If you want to join my whatsapp contact,
your name,
your place,
your mother tongue
should be mentioned
 
29-01-2017  TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN
 
engine.gif
 
 
 
 
29117E.JPG
 
 
Subject: Joke: The Politics of the Afterlife
 
 
The Politics of the Afterlife
While walking down the street one day, a high ranking politician is tragically hit by a truck and dies. His soul arrives in heaven and is met by St. Peter at the entrance.
"Welcome to Heaven," says St. Peter. "Before you settle in, it seems there is a problem. We seldom see a high official around these parts, you see, so we're not sure what to do with you."
"No problem, just let me in," says the politician .
"Well, I'd like to but I have orders from higher up. What we'll do is have you spend one day in Hell and one day in Heaven. Then you can choose where to spend eternity."
"Really, I've made up my mind. I want to be in Heaven," says the politician.
"I'm sorry but we have our rules. We can only take you to hell" And with that, St. Peter escorts the politician to the elevator and he goes down, down, down to Hell. The doors open and he finds himself in the middle of a green golf course. In the distance is a club and standing in front of it are all his old friends and other politicians who had worked with him, everyone is very happy and in evening dress.
They run to greet him, hug him, and reminisce about the good times they had while getting rich at the expense of the people. They play a friendly game of golf and then dine on lobster and caviar. Also present is the Devil, who really seems a very friendly guy and has a good time dancing and telling jokes.
They are having such a good time that, before he realizes it, it is time to go. Everyone gives him a big hug and waves while the elevator rises. The elevator goes up, up, up and the door reopens on Heaven where St. Peter is waiting for him.
"Now it's time to visit Heaven." So 24 hours pass with the politician head of state joining a group of contented souls moving from cloud to cloud, playing the harp and singing. They have a good time and, before he realizes it, the 24 hours have gone by and St. Peter returns.
"Well then, you've spent a day in Hell and another in Heaven. Now choose your eternity."
He reflects for a minute, then the head of state answers: "Well, I would never have thought it, I mean Heaven has been delightful, but I think I would be better off in Hell."
So Saint Peter escorts him to the elevator and he goes down, down, down to Hell. Now the doors of the elevator open and he is in the middle of a barren land covered with waste and garbage. He sees all his friends, dressed in rags, picking up the trash and putting it in black bags. The Devil comes over to the politician and lays an arm on his neck.
"I don't understand," stammers the politician. "Yesterday I was here and there was a golf course and club and we ate lobster and caviar and danced and had a great time. Now all there is a wasteland full of garbage and my friends look miserable."
The Devil looks at him, smiles and says, "Of course! Yesterday we were campaigning.  Today you voted for us!"

Edited and Forwarded by Capt. Ravi Mahajan Retd.
 
 

Subject: A Gentleman and a Blonde Don't Seem to Be on the Same Page
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 3 photo(s) from this topic.
image001.gif image002.jpg 29117E.JPG

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

Fwd: [www.keralites.net] Fwd: The Time You Spend in the Shower Could Damage Your Body

 


6 Mistakes You're Making Every Time You Take a Shower!

If you take a daily shower that lasts eight minutes, you probably spend more than 48 hours in the shower each year. So, here's something you most likely have never considered: how much of that time is spent doing damage to your body, the environment, and your water bill? Perhaps it's high time that you change your shower routine. Which of these 'mistakes' are you guilty of making? 

 

 

shower tips

shower tips

shower tips

 

 __._,_.___

Posted by: Cool Kis <cooolkis@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___