Tuesday, 24 May 2016

[www.keralites.net] [பகிர்ந்து கொள்வோம்!!] மா விளக்கு ஏற்றுவது ஏன்?

  
மனம் எனும் அஞ்ஞான இருளை அகற்றி ஞானம் எனும் ஒளிச்சுடரை ஏற்றி ஒளி வடிவமான இறையை நினைவுறச் செய்வதற்கு வீட்டிலும், குல தெய்வக் கோவில்களிலும் நம் முன்னோர்கள் மாவிளக்கு ஏற்றி வழிபட்டார்கள்.

உலகில் உள்ள உயிர்களின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் அன்னம் (அரிசி) நிலத்தையும், இனிமை அல்லது ஆனந்தமாகக் கருதப் பெறும் வெல்லத்தையும் (ஆகாயம்) சேர்த்து நெய் (நீர்) யில் வாசம் செய்யும் அக்கினி பகவானை (வேள்விகளில் அவிர் பாகங்களை அந்தந்த தேவதைகளிடம் சமர்ப்பிக்கும் அக்கினி) வாயுவின் துணை கொண்டு எரியச் செய்து ஐம்பூதங்களையும் நினைவுறவும், ஐம்பூதங்களோடு இயைந்த வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதையும்,  நம் உடம்பில் ஐம்பூதங்களின் செயல்பாடும் உண்டு அவற்றில் ஒன்று போனாலும் நாம் உடலம் சடலம் ஆகும் என்பதை உணர்ந்து உடலையும் உயிரையும் பேணுதற் பொருட்டும் மாவிளக்கு ஏற்றப் பெறுகிறது.

அரிசி வெல்லம் நெய் துணை கொண்டு எரியும் சுடர் விடும் புகை துர்சக்திகள், எதிர்மறை அலைகள், நுண்கிருமிகள் அனைத்தையும் அகற்றும் வல்லமை பெற்றது.

மேலும் பஞ்ச கோசங்களை இவ்வழிபாடு நினைவுபடுத்தும்.

மாவிளக்கு உணர்த்தும் பஞ்ச கோசங்கள்

தைத்ரிய உபநிடதத்தில் எது பிரம்மம் என்னும் தேடலில் அன்னமே பிரம்மம் என்று முதலில் உணரப்படும். பிறகு இது படிப்படியாக நகர்ந்து பிரணனே பிரம்மம், மனமே பிரம்மம், விஞ்ஞானமே பிரம்மம் என்ற முடிவுகள் எட்டப்படும். கடைசியில் ஆனந்தம் பிரம்மணோ வியஜானாத் (ஆனந்தமே பிரம்மம் என அறிக) என முடியும்.

மனித வாழ்வையும் இந்தப் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதற்கும் உள்ள தொடர்பையும் பற்றிச் சிந்திக்க விரும்புபவர்களுக்குப் பல விஷயங்களை அள்ளித் தருவது வேதாந்தம். ஆத்மா, பிரம்மம் ஆகிய விஷயங்கள் பற்றியும் உபநிடதங்கள் ஆழமாகப் பேசுகின்றன.

உபநிடத சிந்தனைகள் ஆத்மாவைப் பற்றி விளக்குவதற்கு முன்பு நம் உடலைப் பலவாறாகப் பகுக்கின்றன. மனித உடலை ஐந்து கோசங்களாகப் பிரித்துப் பார்க்கும் ஒரு பகுதி தைத்ரிய உபநிடதத்தில் வருகிறது.

பஞ்ச கோசங்கள் என்று இவை குறிப்பிடப்படுகின்றன. கோசம் என்றால் உறை; பஞ்ச என்றால் ஐந்து. அன்னமய கோசம், பிராணமய கோசம், மனோமய கோசம், விஞ்ஞானமய கோசம், ஆனந்தமய கோசம் ஆகியவையே இந்த கோசங்கள். இவற்றைப் பற்றிச் சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

அன்னமய கோசம் (அரிசி அன்னம்)

நம் ஸ்தூல உடல் அன்னம் அதாவது உணவால் தோன்றி, உணவால் வளர்ந்து, உணவின் மூலமாகிய மண்ணில் சிதைந்து அழிகிறது. இதுவே அன்னமய கோசம் எனப்படுகிறது. உடலுக்கும் வாழ்வுக்கும் உணவின் முக்கியத்துவம் என்னவென்பதை இது உணர்த்துகிறது.

பிராணமய கோசம் (மாவிளக்கில் உள்ள அக்கினியை எரிய உதவும் காற்று)

வாயு (காற்று) உடலின் உள்ளும் புறமும் இருக்கிறது. உடலுக்குள் இது மூச்சுக் காற்றாக உள்ளது. இதன் இயக்கத்தாலேயே உடலின் எல்லா உறுப்புகளும் இயங்குகின்றன. இதன் மூலம் செயலாற்றும் புலன்கள், உயிர் வாழ்வதற்கு அவ்சியமான உள் உறுப்புகள், அவற்றின் இயக்கங்கள், ஆகியவை பிராணமய கோசம் என வகைப்படுத்தப் படுகின்றன.

மனோமய கோசம் (உருண்டையாக உருட்டப்பெற்ற மாவிளக்கு)

உணர்ச்சிகள், உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதாரமான மனம், அதன் பல்வேறு அடுக்குகள், செயல்பாடுகள் ஆகியவை மனோமய கோசம் எனப்படும்.

விஞ்ஞானமய கோசம் (நெய்யும் நெருப்பும் நெருப்பு எரிய எரிய நெய் தீர்நது விடும்.  நெய் தீர்ந்தால் திரி எரிந்து சாம்பலாகும்)

எது சரி, எது தவறு? எதைச் செய்யலாம், எதைச் செய்யக் கூடாது? எது உண்மை, எது பொய்? எது நிலைக்காது, எது நிலைக்கும்? இதுபோன்ற தர்க்க ரீதியான தேடல்களை நம் பகுத்தறிவும் சிந்தனைத் திறனும் மேற்கொள்கின்றன. அறிவின் இந்த இயல்புகளும் செயல்பாடுகளும் அடங்கிய உறை விஞ்ஞானமய கோசம் எனப்படும்.

ஆனந்தமய கோசம் (வெல்லம் அரிசியுடன் ஒன்று சேர்நது நிலைமாறித் தோன்றும் வெல்லம் இனிப்பைத் தந்து ஆனந்தம் நல்கும்)

ஆனந்தமய கோசம் என்பது இந்த அடுக்குகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கும் நிலை. இந்த நிலையை உணர்வதும் அடைவதும் ஆன்மிகத்தின் லட்சியம் என்று சொல்லலாம்.

மனித வாழ்வு என்பது இவை ஐந்தையும் உள்ளடக்கியது. ஐந்தாவது கோசம் நம் புலன் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. மற்ற நான்கு கோசங்களையும் நாம் உணரவும் அறியவும் முடியும். ஒவ்வொருவரும் உடல், மனம், அறிவு இதில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அதற்கு மாறாக இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரே உடலின், ஒரே வாழ்வின் வெவ்வேறு அடுக்குகள் என்பதை உணர்ந்தால் ஒருங்கிணைந்த விதத்தில் நம்மை நாமே அணுகிப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் நம் வாழ்வு என்பதையும் எந்த ஒன்றுடனும் நாம் நின்றுவிடக் கூடாது என்பதையும் அனுபவபூர்வமாக உணர்பவர் எல்லாக் கோசங்களையும் தாண்டி ஆனந்தமய கோசத்தை உணர முடியும் என்பது இதன் உட்பொருள்.

தீபச்சுடரில் மூன்று தேவியர்களும் பிரசன்னமாகி அருள்புரிகின்றனர். சுடர் லட்சுமியாகவும், ஒளி சரஸ்வதியாகவும், வெப்பம் பார்வதியாகவும் கருதப்பெறுகிறது.


--
Posted By Treasure to பகிர்ந்து கொள்வோம்!! at 5/24/2016 05:09:00 PM


__._,_.___

Posted by: Raman K <kraman_4@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] India Will Became 10 TN $ Economy

 


India Will Became 10 TN $ Economy Bloomberg

 https://www.youtube.com/watch?v=CdGr4JWwtwQ          video

Niti Aayog Chief Executive Officer Amitabh Kant said in New Delhi on Thursday.  "Growing at 10 per cent will transform India. India will be a $10 trillion economy with no poverty in 2032," his presentation reads


__._,_.___

Posted by: Ravi Narasimhan <ravi.narasimhan.in@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] yoga for life : FOR FLEXIBILITY & HEALTH

 

Subject:   
yoga for life : FOR FLEXIBILITY & HEALTH
 
 
 
From reduced stress, to improved strength and flexibility, the benefits of yoga have made it an increasingly popular form of exercise in the west. But, it can be rather intimidating to some too. Perhaps you may feel that you just 'don't bend that way', or you might find it difficult to keep up with others in class, or maybe, you have a physical limitation that prevents you from attempting a yoga class for a full hour.
 
Whatever your reason may be, using a prop, such as a chair, will help change your perception of yoga. Chair Yoga, as it is justly named, adapts traditional yoga poses so that they may be done from a (predominantly) seated position, offering support to people who cannot stand for long periods of time. Despite the extra hold you get from using a chair, the mind-body benefits of a traditional class are still incorporated into the 'chair pose'.  
 
Who can do Chair Yoga? 
This form of yoga practice is generally targeted at senior citizens, however, it may also be adopted by obese people and people with neurological diseases. Office workers may also take advantage of Chair Yoga, enabling them to sneak in a couple of stretches at work too. The particular chair you use is not important, however, it goes without saying that chairs with wheels are not ideal.
So, whatever your reason, this series of seated yoga exercises can be a great addition to your daily routine. 
Disclaimer: Whilst the following poses are suitable for most people (including seniors), people living with chronic pain and/or those who use a wheelchair should consult with their healthcare provider before beginning any new physical activity.

1. Chair Cat-Cow Stretch 
exercises for sitting
 • Keep your spine long, both feet planted flat on the floor.
 • Inhale, come into cow position, arch your back and drop your shoulders.
 • Exhale, round your spine, allowing the shoulders and head to come forward into cat position.
 • Continue to move between cow on the inhalations, and cat on the exhalations for five breaths.
Benefits: This posture improves spine flexibility and abdominal strength. 
2. Chair Forward Bend
exercises for sitting
 • Spread your feet hip-distance apart.
 • Exhale, coming into a forward bend, resting your torso over your thighs.
 • Let the hands rest on the floor (if you are able to reach it. If not, keep your hands on your thighs).
 • Let the head hang heavy between your legs.
 • Inhale, raising the arms up over the head.
 • Repeat this sequence five times, moving slowly as you breathe.
Benefits: Relieves tension from the head, neck and shoulder region. This pose also helps sooth the nervous system and relieves stress.
3. Chair Spinal Twist 
exercises for sitting
 • Keep your spine straight, knees together, feet planted on the floor.
 • Twist your torso towards the left.
 • With your left hand hold the back of the chair, placing your right hand on your left thigh.
 • With each inhale, lengthen your spine and with every exhale twist as deeply as you can.
 • Hold this posture for five breaths, then repeat on the right side.
Benefits: Opens the shoulders and neck, whilst stretching the spine.
-
 4. Chair Thread the Needle
exercises for sitting
 • Sit up straight.
 • Bring your left ankle to rest on your right thigh, keeping the knee in line with your ankle as much as possible.
 • Hold for three to five breaths.
 • If you would like to intensify the stretch, proceed with a forward bend, holding for a further three to five breaths.
 • Repeat with the right leg up.
Benefits: Stretches the thighs, groins, back and psoas muscles. 
5. Chair Eagle Arms
exercises for sitting
 • Lengthen your spine and stretch your arms out in front of you.
 • Cross your left arm over the right, at the elbow.
 • Bend the elbows and bring your palms together until they touch.
 • Lift the elbows while dropping the shoulders away from the ears.
 • Hold the pose for three to five breaths and repeat on the other side.
Benefits: This pose provides a deep stretch in the shoulders. 
6. Chair Warrior II 
exercises for sitting
 • Position your right leg over the chair and swing your left leg behind you.
 • Plant the sole of the left foot on the floor and straighten the left leg.
 • Let your torso turn to the left, aligning your hips with the front of the chair.
 • Exhale, open the arms out to the side, with the right arm extending forward, and the left, back.
 • Gaze out over the right fingertips and hold for three breaths.
 • Repeat on the other side.
Benefits: Strengthens the legs and arms, opens the chest and shoulders and tones the abdomen.
 
7. Reverse Chair Warrior
exercises for sitting
 • Position your body in Warrior II, as described above.
 • Let the left arm come down the left leg and lift the right arm up towards the ceiling as you inhale.
 • Hold for three breaths.
Benefits: Strengthens the legs, improves flexibility of the spine.Like
 
 


__._,_.___

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] : 25-05-2016 TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN [1 Attachment]

 

Wait,  Animated Picture
 
 
My Whatsapp Number:   9791714474
If you want to join my whatsapp contact,
your name,
your place,
your mother tongue
should be mentioned
 
 
25-05-2016  TODAY'S MESSAGE FROM TRICHY PRASANNAN
 
albhapets and numerals.gif
 
25516e.jpg
-
 
regards
Naa Prasannam, Trichy, Tamil Nadu
Mobile: 9488019015.  9941505431,
 
my slide share site for 4 Languages
 
      
               
Hindi:   http://www.slideshare.net/nprasannamhindi,        
               
 
 
My Whatsapp Number:   9791714474
 
My Facebook:  Search: Narayanasamy Prasannam
 
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
25516e.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Ilusiones ópticas

 
__._,_.___

Posted by: Carmen Dragone <dragonexxi@yahoo.com.ar>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___