Saturday, 14 January 2012

[www.keralites.net] താളംതെറ്റിയ ജീവിതം; താളംതെറ്റുന്ന മനസ്സ്‌

 

കേരളം സമീപകാലങ്ങളില്‍ താളംതെറ്റുന്ന ജീവിതത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും നാടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കേരളസമൂഹം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ മുഖച്ഛായ മാറുന്നത് സ്വാഭാവികം. പാശ്ചാത്യവത്കരണവും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരവും മൂലം ശരാശരി മലയാളിയുടെ സ്വഭാവത്തിലും ശീലങ്ങളിലും വ്യതിയാനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മലയാളി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്കും സ്വന്തം പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കും മാത്രം ഉള്‍വലിയുന്നതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും സേവനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. അനുദിനം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന മത്സരബുദ്ധിയും കിടമത്സരവും സ്വാര്‍ഥബോധവുമെല്ലാം വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യത്തിന് വിള്ളല്‍ വീഴ്ത്തുന്നു. സഹാനുഭൂതിയുടെ കാര്യത്തിലും മലയാളി പിന്നാക്കം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു മേഖലയിലും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഒരുതരം നിസ്സംഗതയോടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാഴ്ചക്കാരനായി മാറുകയാണ് ശരാശരി മലയാളി. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സാമൂഹികജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിസ്സംഗത മലയാളിയുടെ മാനസികനിലയുടെ മാറ്റത്തിനും കാരണമാകുന്നു. 

ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുടെ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍മൂലം സമൂഹത്തിലും കുടുംബവ്യവസ്ഥയിലും നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ മാനസികാരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വര്‍ധനയ്ക്ക് നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. വിഷാദം, മദ്യപാനം, ആത്മഹത്യാപ്രവണത, മയക്കുമരുന്നുകളോടുള്ള ആസക്തി, അമിത ഉത്കണ്ഠ, നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ സംശയം, പെരുമാറ്റ വൈകല്യം തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥയിലകപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരികയാണ്.

2001-ലെ കണക്കുപ്രകാരം 320 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള കേരളത്തില്‍ 32 ലക്ഷം പേര്‍ പലതരത്തിലുള്ള മാനസികരോഗങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇതില്‍ത്തന്നെ 6.4 ലക്ഷം പേര്‍ സ്‌കിസോഫ്രീനിയ, വിഷാദരോഗം, ഉന്മാദരോഗം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര മാനസികരോഗങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. നാഷണല്‍ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ പ്രകാരം ഭാരതത്തില്‍ ഒരുലക്ഷത്തില്‍ 132 മനോരോഗികളുള്ളപ്പോള്‍ കേരളത്തിലിത് 253 ആണ്. ഭാരതത്തിലെ നിരക്കിനേക്കാള്‍ രണ്ടുമടങ്ങ് കൂടുതല്‍. ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിലായാലും കഴിഞ്ഞ എട്ടുവര്‍ഷമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം തന്നെയാണ് മുന്നില്‍. കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു പ്രധാന കാരണം മാനസികരോഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. മദ്യപാനികളുടെ എണ്ണത്തിലും വന്‍ കുതിപ്പാണ് കേരളം കാണിക്കുന്നത്. 

ഇന്നും മാനസികരോഗികളോടും അവരുടെ കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തില്‍ പുച്ഛം, അവഗണന എന്നിവ നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഇതു മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസികരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചും വിപുലമായ രീതിയില്‍ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഫലവത്തായ മാര്‍ഗം. ജീവിത പ്രതിസന്ധികള്‍ രൂക്ഷമാവുമ്പോള്‍ പലരുടെയും മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരില്‍ ഏറിയ പങ്കും പില്‍ക്കാലത്ത് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Have you ever needed someone?!

 

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

Have you ever needed someone?!

 

Has  there ever been a time in your life

when you just needed someone to talk to?

Someone to listen to your point of view?

Without telling you right or wrong

or making judgments on you?

 

Has  there ever been a time in your life

when you just needed a hug?

From someone  who cares

who  will just give you one

because they care?

 

Has  there ever been a time in your life

when  you needed to lean on someone?

Someone who would just cuddle up

with you and hold you as

you both set quietly?

 

Has  there ever been a time in your life

when  you just felt blue?

Not knowing exactly what was

wrong but not knowing

what to do?

 

I  think many of us feel this way

at  different times and that is when

we  trun to good friend

and family to help us through

 

I  want you to know that I am here

to listen and not to judge

To offer a smile and

to hug you and hold you 

when you are feeling blue.
  
Fun & Info @ Keralites.net
 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Emigration

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Gifts from Above

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

Gifts From Above

 

Each  of  us have received  gifts

Some are more precious than others,

But  the  most precious.. are those yhat we love,

 

For they touch our lives for a moment,

stealing a part of our heart,

Our  souls,Our minds.

And  leaving in their place memories of that,

special  smile a wink, a touch and the loving,

memory  stays with us...forever!

 

These Gifts are Never  forgotten,

and come to us when ever we choose

We can close our eyes... and they are there

We can eat a certian food...and they are there

We can see a friend... and they are there

What precious Gifts we have been given

to cherish...to love..to enjoy

no matter the length of time

whether it a day.. a week

  months.. or the greatest blessing of years

Once love of these Gifts are felt

they are forever.. and always

with us. 
 
Fun & Info @ Keralites.net 


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

[www.keralites.net] സന്നിധാനത്തു വിവാദം 'കത്തുന്നു'

 

ഇന്നലെയും നക്ഷത്രം, അടിവാരത്തു വിളക്ക്‌; സന്നിധാനത്തു വിവാദം 'കത്തുന്നു'

 

ശബരിമല: മകരസംക്രമദിനം ഇന്നലെയോ ഇന്നോ? ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും ജ്യോതിഷികളും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കേ സന്നിധാനത്ത്‌ ഇന്നലെ വൈകിട്ട്‌ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയായി ഒരു നക്ഷത്രമുദിച്ചു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ച്‌ പൊന്നമ്പലമേടിന്റെ വടക്കുമാറി രണ്ടുതവണ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു.

ദര്‍ശിച്ചതു മകരജ്യോതിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ച്‌ തീര്‍ഥാടകര്‍ മലയിറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ അബദ്ധം മനസിലായ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ അറിയിപ്പു നല്‍കി അയ്യപ്പന്‍മാരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. സംഭവം അട്ടിമറിയാണോയെന്ന്‌ അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും ഉത്തരവിട്ടു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട്‌ അഞ്ചോടെയാണു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചത്‌. ദീപാരാധനയ്‌ക്കുശേഷം രാത്രി ഏഴോടെ പൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍നിന്നു വടക്കുമാറി അടിവാരത്ത്‌ രണ്ടുതവണ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു. ആദ്യം തെളിഞ്ഞ പ്രകാശം 20 സെക്കന്‍ഡ്‌ നീണ്ടുനിന്നു.

നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍തന്നെ പാണ്ടിത്താവളത്തു ഭക്‌തര്‍ കൂടിയിരുന്നു. പ്രകാശംകൂടി കണ്ടതോടെ അവിടെയും മാളികപ്പുറത്തെ നടപ്പന്തലിലും ഭക്‌തര്‍ ശരണം വിളിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്‌ ഇവര്‍ മലയിറങ്ങാന്‍ തിടുക്കം കൂട്ടിയപ്പോഴാണു തെളിഞ്ഞതു മകരജ്യോതിയല്ലെന്ന അറിയിപ്പ്‌ വിവിധ ഭാഷകളില്‍ ഉണ്ടായത്‌.

മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിനു നേരേയാണു നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞത്‌. രാത്രി 7.15 വരെ നക്ഷത്രം അങ്ങനെതന്നെ നിന്നു. മകരസംക്രമദിനത്തിന്റെ പേരില്‍ ജ്യോതിഷികളും തന്ത്രിസമാജവും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. 14-നാണ്‌ മകരസംക്രമമെന്നു കാണിപ്പയ്യൂര്‍ കൃഷ്‌ണന്‍ നമ്പൂതിരി അടക്കമുള്ള ജ്യോതിഷികള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ തന്ത്രിസമാജവും യോഗക്ഷേമസഭയും സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ ഇന്നാണു മകരസംക്രമമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ 12.59-നായിരുന്നു മകരസംക്രമപൂജ. പൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍ പോലീസ്‌ പരിശോധനയ്‌ക്കിടെ തെളിച്ച സേര്‍ച്ച്‌ ലൈറ്റാണ്‌ മകരദീപമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചതെന്നും പ്രചാരണമുണ്ടായി.

പ്രകാശം തെളിഞ്ഞതു പൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍ അല്ലെന്നു ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ അഡ്വ. എം.രാജഗോപാലന്‍നായര്‍ പറഞ്ഞു. പൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍ ഇക്കുറി പോലീസിന്റെ കടുത്ത നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു.

മറ്റു മലകളുടെ അടിവാരത്ത്‌ ആര്‍ക്കെങ്കിലും കയറാന്‍ കഴിഞ്ഞോയെന്ന്‌ അന്വേഷണത്തിലൂടെയേ വ്യക്‌തമാകൂ.

പൊന്നമ്പലമേട്‌ എവിടെയാണെന്നു ബോര്‍ഡിന്‌ വ്യക്‌തമായ രേഖയുണ്ട്‌. 99-ല്‍ പൊന്നമ്പലമേട്ടില്‍ ദീപാരാധന നടത്തുന്ന ഭാഗത്ത്‌ കോണ്‍ക്രീറ്റ്‌ തറയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. അതിന്‌ ചുറ്റും മരങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും പ്രസിഡന്റ്‌ അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച്‌ അന്വേഷിക്കാന്‍ ഇടുക്കി എസ്‌.പി. ജോര്‍ജ്‌ വര്‍ഗീസിനെയും പത്തനംതിട്ട എസ്‌.പി: കെ.കെ. ബാലചന്ദ്രനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി ശബരിമല ചീഫ്‌ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എ.ഡി.ജി.പി: പി. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പറഞ്ഞു.


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.


Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___