Friday, 25 April 2014

[www.keralites.net] ഇന്ന് ഏപ്രില്‍ - 26

 

ഇന്ന് ഏപ്രില്‍ -26-ആധുനിക ഭാരത ഗണിത ശാസ്ത്രക്ജ്ഞന്‍ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്‍ സ്മൃതി ദിനം
ആധുനികഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ആളാണ് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ "1887 ഡിസംബർ 22  – 1920 ഏപ്രിൽ 26"

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഈറോഡിലെ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ 1887 ഡിസംബർ 22-ന്‌ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ജനിച്ചു. അച്ഛൻ ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ തുണിക്കടയിൽ കണക്കെഴുത്തുകാരനായിരുന്നു. അമ്മ കോമളത്തമ്മാൾ. രാമാനുജനു താഴെ അഞ്ചു മക്കൾകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു

സ്‌കൂളിൽ വെച്ചേ ഗണിതമായിരുന്നു രാമാനുജന്റെ പ്രിയവിഷയം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രതിഭ മാത്രം കൈമുതലാക്കി ഗണിതപഠനം തുടർന്നു. സ്‌കോളർഷിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം 1904-ൽ കുംഭകോണം ഗവൺമെന്റ്‌ കോളേജിൽ ചേർന്നു. ഗണിതത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു രാമാനുജന്റെ ശ്രദ്ധ. മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തോറ്റതിനാൽ സ്‌കോളർഷിപ്പ്‌ നഷ്‌ടമായി.

1906-ൽ മദ്രാസ്‌ പച്ചയ്യപ്പാസ്‌ കോളേജിൽ ചേർന്നെങ്കിലും,അവിടെയും കണക്കൊഴികെ മറ്റ്‌ വിഷയങ്ങളിൽ തോൽക്കുകയും മദ്രാസ്‌ സർവകലാശാലയിൽ ചേരുകയെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്‌നം പൊലിഞ്ഞു

ശുദ്ധഗണിതത്തിൽ കാര്യമായ വിദഗ്ദ്ധശിക്ഷണം ലഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ ഗണിത വിശകലനം, സംഖ്യാസിദ്ധാന്തം, അനന്തശ്രേണി, തുടർച്ചാഭിന്നകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗണിതശാസ്ത്രമേഖലകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകി. രാമാനുജന്റെ 125-ആം ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി 2012 ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

'പൈ'യുടെ മൂല്യം എട്ടു ദശാംശസ്ഥാനം വരെ കൃത്യമായി നിർണയിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചു. (പൈയുടെ മൂല്യം വേഗത്തിൽ നിർണയിക്കാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ `ആൽഗരിത'ത്തിന്‌ അടിസ്ഥാനമായത്‌ ഈ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്‌

മരണത്തോട്‌ മല്ലിടുമ്പോഴും പുതിയ ഗണിതരഹസ്യങ്ങൾ രാമാനുജൻ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മരണശയ്യയിൽ കിടന്നു വികസിപ്പിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹാർഡിക്ക്‌ അയച്ചുകൊടുത്തു. രാമാനജന്റെ നോട്ടുബുക്കിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പലതും മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതിലെ സൂചനകൾ വെച്ച്‌ പല ശാസ്‌ത്രജ്‌ഞരും പുതിയ തിയറങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു

ക്ഷയരോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് . 1920 ഏപ്രിൽ 26-ന്‌ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു


www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Python meets crocodile]

 

This huge snake is an olive python.

It's native to Australia… and like many other animals on that continent, it's pretty deadly

 For example: it can just eat a crocodile as a snack.

 What you see here is the python consuming a juvenile saltwater crocodile.

 After eating a meal this size, this snake probably won't eat for months.

 When eating something THIS big, pythons will basically re-arrange their internal organs to make room for the food.

 Their heart will increase in length to make room.

 Also, their intestines experience massive hypertrophy in order to pump out enough digestive enzymes to consume this meal.

 Whatever the snake can't digest will be passed… eventually.

 That just doesn't seem to be comfortable…

 *OM NOM NOM NOM*

 
 


 

All done…

 www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] The ballet class..goodmorning wishes 4 U

 

  
 Sending u 1000 smiles take 1 for now
Keep the remaining 999 under ur pillow,
Pick out 1 every morning coz
I want 2 see u smiling always. Good Morning

 
KONSTANTIN   RAZUMOV
 
 
 
 
 It is a
S"imple"
M"ind touching"
I"nteractive"
L"ong lasting"
E"ffect which Wins the hearts..
Yes..Its your "SWEET SMILE"
So Keep smiling always, good morning!

 
 
 Hi Good Morning!
Arz hai,
Chai ke cup se uthte dhuein mein teri shakl nazar aati hai,
Tere khyalon mein kho kar aksar meri chai thandi ho jaati hai.
 
 
 The Word 'Hello' means
H=How R U?
E=Everything all right?
L=Like 2 hear 4rm U.
L=Love 2 C U soon.
O=Obviously,
I miss you!
Good Morning my friend.
 
 
    An excellent saying
"The Dream is not what you see in sleep,
Dream is the thing which does not let you sleep."
Good morning
 
 
 People often feel something but express something else
They mean something but say something else
So learn the art of saying nothing
in such a way that it leaves nothing unsaid...
Good Morning
 
 
 Every sunset gives us,
One day less to live!
But every sunrise give us,
One day more to hope!
So, hope for the best.
Good Day Good Luck!
 
 
 She is hot !

She is sweet !
She always Needs A lip 4 kiss
Whole world is Mad 4 her !
Who ? Who is she ?
Do you know ?

Answer=Tea

Chai piyo Mast jio ... Good morning !!!

 
 
    Shadow of yesterday

Have faded away,
Sun has reappeared
It's a brand new day


 

 
 
 Birds singing their song

Loud and clear,
Announcing to the world
A new day is here,


 

 
 
 Sun appears in the east

Has begun a new quest,
In the middle at noon
And then sets in the west,


 

 
 Wishing you contentment

And peace along the way
Good morning to you
And have a nice day:)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___