Thursday, 5 December 2013

[www.keralites.net] Being with Unhappy People

 
__,_._,___

[www.keralites.net] ??????????? ??? ???????? I S R O ???? ??????????????

 


 
ആദ്യ ദൗത്യത്തില്‍ത്തന്നെ പിഴവൊന്നുമില്ലാതെ ഭൂവലയമതില്‍ ഭേദിച്ചു എന്നതാണ് നേട്ടമായിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ നടത്തിയ 51 ചൊവ്വാദൗത്യങ്ങളില്‍ 30 ഉം തകര്‍ന്നടിഞ്ഞത് ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അമേരിക്ക, റഷ്യ, യൂറോപ്യന്‍ സ്പേസ് ഏജന്‍സി തുടങ്ങിയവയുടെയെല്ലാം ആദ്യ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. സമീപകാലത്ത് റഷ്യയുടെയും ചൈനയുടെയും ദൗത്യങ്ങള്‍ ഭൂവലയം ഭേദിക്കാനാകാതെ ഭൂമിയില്‍ത്തന്നെ പതിച്ചു.

 
28 ദിവസമായി ഭൂമിയുടെ ആകര്‍ഷണവലയത്തില്‍ ഭ്രമണം ചെയ്ത മംഗള്‍യാന്‍ ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഭൂപരിധി വിട്ട് കുതിച്ചത്. പുലര്‍ച്ചെ 1.14 ന് പേടകം 9.25 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം എത്തി. ഒരു ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത പേടകം എത്രയും ദൂരം എത്തുന്നത് ആദ്യമാണ്.

 
പൂര്‍ണമായി സൂര്യന്റെ ആകര്‍ഷണവലയത്തിലായതോടെ പേടകത്തിന്റെ വേഗം സെക്കന്‍ഡില്‍ 32 കിലോമീറ്ററായി ഉയര്‍ന്നു. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെ മംഗള്‍യാന്‍ 18 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിലധികം പിന്നിടുമെന്ന് ISRO അറിയിച്ചു. പേടകത്തിലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

 
ഉപഗ്രഹത്തില്‍നിന്ന് സന്ദേശം ഭൂമിയിലേക്കും തിരിച്ചും എത്തുന്നതിനും പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെ സെക്കന്‍ഡുകളുടെ കാലതാമസം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വയുടെ സമ്പൂര്‍ണപഠനത്തിനായി അഞ്ച് പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുമായി അടുത്തവര്‍ഷം സെപ്തംബര്‍ 24ന് മംഗള്‍യാന്‍ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും. നാല്‍പത് കോടി കിലോമീറ്ററാണ് പേടകത്തിന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നത്.

www.keralites.net   

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Fwd: got a point

 
__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Fwd: FACTS THAT YOU SHOULD NOT KNOW

 

 : FACTS THAT YOU SHOULD NOT KNOW
 


 
Do not say you were not warned. Upon learning of these facts, you might change the attitude to familiar things. How we eat insects, themselves not knowing about it? Why your mattress for 10 years becomes harder twice? What's dirtier than a toilet?Here are a few facts that are probably better off not knowing. Koalas eat the feces of their mother. Fecal matter can penetrate 10 layers, depending on the type of toilet paper you are using. If you have something to sniff, the molecules of the object attached to the inside of the nose.   Your chances of dying on the way to buying lottery tickets is higher than your chances of winning the lottery.
 
During the kiss you exchange 40,000 parasites and 250 types of bacteria. Most of what we know about hypothermia (hypothermia), we obtained thanks to the Nazi experiments on human beings. Male chicks often thrown into the grinder, as the roosters are not as tasty as the chicken. Around 2,500 left-handed people die each year due to the fact that use equipment designed for right-handers. Most of the machines to store ice cubes are not washed. They even a system for preventing growth of slime and other microbes. The average mattress increases in weight by half in 10 years due to the accumulation of dust mites and their excrement. If a male lion takes over the pride of the rule, it kills all the offspring of the previous head of the pack. About 15 percent of the air we breathe to the metro station of the human skin. On Mount Everest is about 200 corpses, and many people use them as pointers for climbers. There is a poisonous plant (Oenanthe crocata), which at the time of death of the victim makes a smile on his face. False teeth are often radioactive. Since ancient times, the sweat is the active ingredient in perfume and a love potions. Statistically, your chances of being murdered is 1 in 20,000. 25. Each year, the amount of garbage that is dumped into the world's oceans is three times the weight of the fish that are caught there. 20 percent of the office coffee mugs contain fecal matter. The average person eats about 500 grams of insects a year, mostly in conjunction with other foods. Your feet Crafted about 20 liters of sweat per year. The Romans used crushed mouse brains as toothpaste.
 
When kids Eskimos colds, their mothers suck the mucus from the nose straight. It is known that butterflies drink blood. At your desk, kitchen sink, cart in the store, the mobile phone, the menu in the restaurant and the ATM more bacteria than the toilet.

 

www.keralites.net   

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___