Tuesday, 7 March 2017

[www.keralites.net] மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் [2 Attachments]

 
Subject: மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்

3.jpg
 
மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்    
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
உலகின் அனைத்து மாதரசிகளுக்கும்
     மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்!
அன்புள்ளம் கொண்ட மகளிர்க்கு,
     அடிபணிந்து சொல்லும் வாழ்த்துக்கள்!
தாய்மையை உணர்ந்த மகளிர்க்கும்,
     தரணி போற்ற வாழ்த்துக்கள்!
பாரம்பரியத்தை சொன்ன பாட்டிகளுக்கும்
     பாதம் பணிந்து கூறும் வாழ்த்துக்கள்!
அறிவை புகட்டும் ஆசிரியைகளுக்கும்,
     இருகரம் கூப்பி வாழ்த்துக்கள்!
மகப்பேறு மருத்துவம் பார்க்கும் மகளிருக்கும்,
     மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள்!
சேவை செய்யும் செவிலியர்களுக்கு
     நன்றி சொல்லி வாழ்த்துக்கள்!
மாற்று திறனாளியான உடன்பிறப்புகளுக்கும்
     மாசறு பொன் போன்ற வாழ்த்துக்கள்!
மூன்றாம் பாலினமான திருநங்கைகளுக்கும்
     முத்தான வாழ்த்துக்கள்!
வீரம் செறிந்த வீர மங்கையருக்கும்
     வீர வணக்க வாழ்த்துக்கள்!
விண்ணில் பறக்கும் மகளிருக்கும்
     விரும்பிச் சொல்லும் வாழ்த்துக்கள்!
கருவிலிருக்கும் பெண் சிசுக்களுக்கும்
     கட்டாயம் உண்டு அறிவுசால் வாழ்த்துக்கள்!
எஃகு போன்ற மனதுடன் செயல்படும் நம் இனமே,
     எதையும் தெளிவுடன் செய்திடுவோம் தினமே!
சொல்லிய, சொல்ல மறந்த அனைத்து துறை
     சகோதரிகளுக்கும் பணிவான வாழ்த்துக்கள் பல!
பெண்மையை போற்றும் ஆடவருக்கும்
     பெருமையோடு சொல்லும் நன்றிகள் பல!
மகளிர் மட்டும் மனது வைத்தால் மாபெரும்
     நல்ல மாற்றம் செய்வோம்!
 
மகளிரை போற்றுவோம்!!         மாண்புறச் செய்திடுவோம்!!!
 
திருமதி. கி. ஜீவாஅசோகன், திருவண்ணாமலை,
9444428592. நாள் 08.03.2017.
 


__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: prasannam n <iampresanam@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
image001.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] DANGERS OF SLEEP DEPRIVATION

 

 
The Dangers of Sleep Deprivation
For ourselves and for our children, it's important to know what happens when we don't get enough sleep. Many people just shrug it away, but the truth is that sleep deprivation has a HUGE effect on how we act and how we feel, not only the next day, but for as long as we don't make up our hours, and keep dragging this effect around with us. Study this chart well and see if you display some of the signs. Maybe you too need some sleep.
 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsap Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Do You Use Cooking Gas Cylinder?

 

Do you use Gas for cooking?
Please read this and take note. Let this not happen to you.. This could be a common mistake in any household.
This shocking accident
happened on 13th Feb. A housewife died due to burns sustained in the kitchen. Her husband too was hospitalized for injuries due to burns while trying to rescue his wife.
How it happened:
The gas stove was on and cooking in progress.
The lady observed some cockroaches near the sink and grabbed a can of insect killer and sprayed it near the gas stove, which was on.
There was an explosion and in no time the poor woman was covered in flames, sustaining 65% burns.
Her husband rushed in, tried to put out the flames and his clothes too caught fire.
The husband is still in hospital, in the burns ward, still unaware that his wife was declared dead on arrival.
Let us understand: - All insect killer sprays such as "Hit", "Mortein" etc. have highly volatile and inflammable solvents.
The atomized nano spray particles spread very rapidly and one spark is enough to ignite this explosive mixture with oxygen present in air.
Please educate your family Friends about this and spread the word around...
Don't Keep this msg. in your inbox.
Please share...
Who knows you may save more than a life...
Prof. Subrata Chakraborty
No automatic alt text available.
 

 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsap Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] 10 important Mantras For Aging Gracefully

 

 10 Important Mantras for Aging Gracefully
Many people feel unhappy, health-wise and security-wise, after 60 or 70 or 80 years of age, feeling as if a diminishing importance is given to them and their opinions. But, it need not be so, if only we understand the basic principles of life and follow them.
Here are ten mantras to age gracefully, make life after retirement more pleasant, enjoy and treasure the elder years of wisdom and intelligence at its best.
1. Never say 'I am too old'
There are three ages, chronological, biological, and psychological. The first is calculated based on our date of birth; the second is determined by the health conditions and the third is how old you feel you are. While we don't have control over the first, we can take care of our health with good diet, exercise and a cheerful attitude. A positive attitude and optimistic thinking can reverse the third age.
2. Health is wealth
If you really love your kids and kin, taking care of yourself and your health should be your priority. Thus, you will not be a burden to them. Have an annual health check-up and take the prescribed medicines regularly. Take out a health care insurance coverage.
health
3. Money is important
Money is essential for meeting the basic necessities of life, keeping good health and earning family respect and security. Don't spend beyond your means even for your children. You have lived for them through out, and it is time you enjoyed a harmonious life with your spouse. If your children are grateful they should take care of you. But never take it for granted.
4. Relaxation and recreation
The most relaxing and recreating forces are healthy and religious attitudes, good sleep, music and laughter. Have faith in your religion, learn to sleep well, love good music, and see the fun side of life.
s
5. Time is precious
It is almost like holding a horse's reins. When they are in your hands, you can control them. Imagine that every day you are born again. Yesterday is a paid cheque. Tomorrow is a promissory note. "Today is ready cash; use it profitably. Live this moment".
6. Change is the only permanent thing
We should accept change ; it is inevitable. The only way to make sense out of change is to join the dance. Change has brought about many pleasant things. We should be happy that our children are blessed.
7. Enlightened selfishness
All of us are basically selfish. Whatever we do, we expect something in return. We should definitely be grateful to those who stood by us. But, our focus should be on the internal satisfaction and happiness we derive by doing good to others, without expecting anything in return but the warm glow we get, which in the end, is what we really want.
8. Forgive, then Forget.
Don't be bothered too much about others' mistakes. We are not spiritual enough to show our other cheek when we are slapped on one cheek. But, for the sake of our own health and happiness, let us forgive and forget them. Otherwise, we will only be increasing our BP.
forgiving
9. Everything has a reason; a purpose
Take life as it comes. Accept yourself as you are, and also accept others for what they are. Everybody is unique and right in their own ways.
10. Overcome the fear of death
We all know that one day we have to leave this world. Still we are afraid of death. We think that our spouse and children will be unable to withstand our loss. But the truth is that no one is going to die for you; they may be depressed for some time. Time heals everything and they will carry on. Remember, no one leaves this world alive.


Image may contain: 2 people, people smiling

 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsap Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] RAMAKRISHNA PARAMAHANSA & SWAMI VIVEKANANDA

 

Ramkrishna Paramahansa & Swami Vivakananda
It's one of the best messages I have come across....
1. Swami Vivekanand:- I can't find free time. Life has become hectic.
Ramkrishna Paramahansa:- Activity gets you busy. But productivity gets you free.
2. Swami Vivekanand:- Why has life become complicated now?
Ramkrishna Paramahansa:- Stop analyzing life.. It makes it
complicated. Just live it.
3. Swami Vivekanand:- Why are we then constantly unhappy?
Ramkrishna Paramahansa:- Worrying has become your habit. That's why
you are not happy.
4. Swami Vivekanand:- Why do good people always suffer?
Ramkrishna Paramahansa:- Diamond cannot be polished without friction.
Gold cannot be purified without fire. Good people go through trials,
but don't suffer.
With that experience their life becomes better, not bitter.
5. Swami Vivekanand:- You mean to say such experience is useful?
Ramkrishna Paramahansa:- Yes. In every term, Experience is a hard
teacher. She gives the test first and the lessons.
6. Swami Vivekanand:- Because of so many problems, we don't know where
we are heading…
Ramkrishna Paramahansa:- If you look outside you will not know where
you are heading. Look inside. Eyes provide sight. Heart provides the
way.
7. Swami Vivekanand:- Does failure hurt more than moving in the right direction?
Ramkrishna Paramahansa:- Success is a measure as decided by others.
Satisfaction is a measure as decided by you.
8. Swami Vivekanand:- In tough times, how do you stay motivated?
Ramkrishna Paramahansa:- Always look at how far you have come rather
than how far you have to go. Always count your blessing, not what you
are missing.
9. Swami Vivekanand:- What surprises you about people?
Ramkrishna Paramahansa:- When they suffer they ask, "why me?" When
they prosper, they never ask "Why me?"
10. Swami Vivekanand:- How can I get the best out of life?
Ramkrishna Paramahansa:- Face your past without regret. Handle your
present with confidence. Prepare for the future without fear.
11. Swami Vivekanand:- One last question. Sometimes I feel my prayers
are not answered.
Ramkrishna Paramahansa:- There are no unanswered prayers. Keep the
faith and drop the fear. Life is a mystery to solve, not a problem to
resolve. Trust me. Life is wonderful if you know how to live.
Image may contain: 2 people
 

 
    MANGALORE
Think Good Do Good
https://www.facebook.com/groups/hegdemd
& Whatsap Group +91 93433 66788
Twitter:MDHEGDE888

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___