Sunday, 20 January 2013

Re: [www.keralites.net] ഡീസല്‍ വില വര്‍ധന: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു വന്‍ തിരിച്ചടി *

 

തമിഴ്‌ നാട്ടില്‍ ഇപ്പോഴും മിനിമം ചാര്‍ജ്‌ നാല് രൂപയാണ്. പ്രൈവറ്റ് ബസുകളും ഇതേ നിരക്കില്‍ തന്നെ. നാല് രൂപക്ക്‌ അഞ്ചു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം പോകാം. തികച്ചും മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും ഡ്രൈവിങ്ങും. മുന്‍പിലത്തെ കമ്പിയില്‍ പിടിക്കാതെ, വീഴാതെയ്‌ നിന്ന് യാത്ര ചെയാം. ബസ്‌ സ്റ്റോപ്പില്‍ ചേര്‍ത്ത് നിറുത്തും. ബസില്‍ കയറാന്‍ പുറകെ ഓടേണ്ട.

കേരളത്തില്‍ എയര്‍ സസ്പെന്‍ഷന്‍ ഉള്ള  ലോഫ്ലോര്‍ എ സി ബസില്‍ പോലും മുമ്പിലെ കമ്പിയില്‍ പിടിക്കാതെ ഇരുന്നാല്‍ പോലും തെറിച്ചു താഴെ വീഴും. (താഴെ വീഴുന്നത്  ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്). ബസ്‌ റോഡിന്‍റെ നടുക്കെ നിറുത്തു. ആ ഗ്യാപ്പില്‍ ബൈക്കുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും  ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയും, അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ  വേണം യാത്രകാര്‍ ബസില്‍ കയറാന്‍

എന്തെ കേരളത്തില്‍ ആറ് രൂപ? എന്നിട്ടും നഷ്ടം തന്നെ? പ്രൈവറ്റ് ബസുകള്‍ ലാഭം കൊയുമ്പോള്‍ എന്തെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി നഷ്ടം വാരി കൂട്ടുന്നു?

ജേക്കബ്‌ ജോസഫ്‌ 


From: Bala p.l <plbala52@yahoo.com>
To: "Keralites@yahoogroups.com" <Keralites@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, January 20, 2013 5:16 PM
Subject: Re: [www.keralites.net] ഡീസല്‍ വില വര്‍ധന: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു വന്‍ തിരിച്ചടി *

 
There are many more to add to this. iam quoting from my school and collage days that is late 60s and early 70s.
I will quote two jokes in the rounds at that point of time but practical.
a) Palghat trivandrum fast passenger bus leaves at palghat at 6 am with full pax load. after issuing tkts and running about 30 to 35 kms, the ribbon ( Naada) which hold bell from the conductor seat to drivers used to signal stop and start get cut due long time usage. The bus is stopped and all the paxs on the road. The conductor could have put a knot and proceeded but the rule dont permit to do so. Conductor phone up alleppy depot( since the bus belong to that depot) Declare break down and waiting for a new thread to reach which normally takes 3 days since the request has to be ma
de to the stores thro proper channel and then all formalities to be completed. The torn one ( replaced one) has to go back to depot too;
b) TVM/cannanore express ready to take off from TVM bus stand and inspite of the conductor ringing the bell, driver dont start becos both of them belong to different and rivalary trade unions.
P.L.bala
Chennai  

From: govindankutty nambiar <govindankuttynambiar@yahoo.com>
To: Keralites@yahoogroups.com
Sent: Saturday, 19 January 2013 10:56 PM
Subject: RE: [www.keralites.net] ഡീസല്‍ വില വര്‍ധന: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു വന്‍ തിരിച്ചടി *
 
Hi everybody,
          Have you every thought of the reason why KSRTC is incurring loss? And all other private buses in Kerala are running with high profit..! well we have to just study the structure and organisation of KSRTC. The decisions, including appointments, are mainly influenced by the Unions, and the Unions affiliated to various political parties including that of Shri R.Balakrishna Pillai.  2.  KSRTC is a Trivandrum based private company, mainly operated for the benefit of big, medium and small BABUS (bueaurocrats).  3. Routes are allotted and operated without studying its financial viability (we call it a 'public transport system' meant for the society, without profit motive)!!! 4.  You can see a number of buses in Trivandrum City plying with the board 'STUDENTS ONLY"  "LADIES ONLY" etc.  There will be long Q s of buses in front of ALL SAINTS' COLLEGE, TRIVANDRUM in the morning and afternoon to pick up and drop "LADIES ONLY" from this LADIES ONLY COLLEGE to various parts of the city.  Similarly hundreds of buses can be seen plying with "students only" board to all the private and govt. schools in the morning and evening...!!  You can imagine what will be the return from such buses.  Naturally there will be heavy losses.  Apart from Trivandrum I have not seen this arrangement anywhere else in Kerala.  And the loss of KSRTC is 'written off' with the tax money of all Keralites..!!  If this can be stopped and the ratio of employees per bus could be brought down as in Tamil Nadu and Karnataka, all losses will disappear. Somebody should bell the cat.  Earlier there was a good proposal to bifurcate KSRTC into 2 or 3 separate companies, but the 'political and beaurocratic bosses' did not agree to it for obvious reasons.  Now the question is WHO WANTS THIS "WHITE ELEPHANT" TO BE MAINTAINED INCURRING SUCH HEAVY LOSSES?  No one will lose the job if KSRTC is bifurcated into 2/3/4 companies and we can see each company making profits.  so please don't waste your tears for this white elephant. 
--- On Sat, 19/1/13, Moideen Kutty Mohamed <moideen.mohamed@alfanar.com> wrote:

From: Moideen Kutty Mohamed <moideen.mohamed@alfanar.com>
Subject: RE: [www.keralites.net] ഡീസല്‍ വില വര്‍ധന: കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു വന്‍ തിരിച്ചടി *
To: "Keralites@yahoogroups.com" <Keralites@yahoogroups.com>
Date: Saturday, 19 January, 2013, 1:59 AM

 
I fully agree with the suggestions put forth by Mr. Binu Mathew.  Now KSRTC is plying in the way that it is not meant for passengers, they are just doing their duty of plying from one stop to another without giving any consideration that the passengers are waiting and they should stop and take them along, how it will run in profit, no maintenance are carried out periodically, even tyres are not replaced in time.  The private vehicles makes profit and KSRTC is always in loss what is the magic  in this.
 
If they stop the Corporation due to loss, it will be a great relief on the Treasury which is spending crores of Rupees for KSRTC.
 
Best regards,
 
Moideen Kutty Mohamed
Riyadh
 
From: Keralites@yahoogroups.com [mailto:Keralites@yahoogroups.com] On Behalf Of Binu Mathew Varghese
Sent: Saturday, January 19, 2013 8:12 AM
To: Keralites@yahoogroups.com
Subject: Re: [www.keralites.net]
ഡീസല്വില വര്ധന: കെഎസ്ആര്ടിസിക്കു വന്തിരിച്ചടി *
 
 
If KSRTC stops all Mal practices they will run in profit. Proper Mainetance of buses . Plying in profitable routes. Stppping buses at stops, Taking stern action & recovery against those damaging buses
On Fri, Jan 18, 2013 at 8:41 PM, M. Nandakumar <nandm_kumar@yahoo.com> wrote:
BoxbeThis message is eligible for Automatic Cleanup! (nandm_kumar@yahoo.com) Add cleanup rule | More info
 
 

ഡീസല്വില വര്ധന: കെഎസ്ആര്ടിസിക്കു വന്തിരിച്ചടി

തിരുവനന്തപുരം: ഡീസല്വില നിയന്ത്രണം എടുത്തുകളഞ്ഞതോടെ വിലയിലുണ്ടായ ഉയര്ച്ച കെഎസ്ആര്ടിസിക്കു കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുന്നു. വന്കിട ഡീസല്ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടികയില്എണ്ണ കമ്പനികള്ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസിക്കു ഡീസല്വിലയില്ലിറ്ററിനു 11.53 രൂപയുടെ വര്ധനയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ലിറ്റര്ഡീസലിനു കെഎസ്ആര്ടിസി 60.25 രൂപ നല്കണം. ഇതു കെഎസ്ആര്ടിസിയെ പ്രതിമാസം 15 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയിലാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. എണ്ണവില വര്ധിപ്പിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികളുടെ അറിയിപ്പ് കെഎസ്ആര്ടിസിക്ക് ലഭിച്ചു. വന്തോതില്ഡീസല്വാങ്ങുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസി ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പൊതു ഗതാഗത മേഖല യഥാര് വിപണി വില നല്കണമെന്നാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലത്തിന്റെ നിര്ദ്ദേശം. ഡീസല്വില നിയന്ത്രണം എടുത്തുകളഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭാ യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇതു കൂടാതെ ബള്ക്കായി ഡീസല്വാങ്ങുന്ന റെയില്വേയും വന്കിട വ്യവസായ ശാലകളും യഥാര് വിപണി വില നല്കി വേണം ഇനി മുതല്ഡീസല്വാങ്ങേണ്ടത്. എന്നാല്സ്വകാര്യ ബസുകള്ക്ക് വെറും 45 പൈസയുടെ വര്ധന മാത്രമാണുള്ളത്. നിരക്ക് വര്ധന പ്രതിമാസം കെഎസ്ആര്ടിസിയെ 15 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയില്എത്തിക്കും. ഇതു നിലവില്വലിയ നഷ്ടത്തില്സര്വീസ് തുടരുന്ന കെഎസ്ആര്ടിസിയെ കൂടുതല്പ്രതിസന്ധിയാക്കും. നാലു ലക്ഷത്തിലധികം ഡീസലാണ് കെഎസ്ആര്ടിക്കു വേണ്ടിവരുന്നത്. 30 കോടി രൂപയാണ് ഒരു മാസം കെഎസ്ആര്ടിസിയില്ജീവനക്കാര്ക്കു ശമ്പളം കൊടുക്കാന്വേണ്ടത്. ഇതുള്പ്പെടെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്നല്കുന്ന 60 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെഎസ്ആര്ടിസി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇതേസമയം, ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷനേക്കാള്റെയില്വേയെ ആയിരിക്കും ഇതു ബാധിക്കുക. താരതമ്യേന നിരക്ക് കുറവുള്ള, സാധാരണക്കാര്ആശ്രയിക്കുന്ന ട്രെയിന്സര്വീസിനെ വന്നിരക്ക് വര്ധന മോശമായി ബാധിക്കും. റെയില്വേയില്മൂന്നില്രണ്ടു ട്രെയിനുകളും ഡീസല്ഉപയോഗിച്ചാണ് സര്വീസ് നടത്തുന്നത്. പ്രതിവര്ഷം റെയില്വേയ്ക്കു 240 കോടി ലിറ്റര്ഡീസലാണ് വേണ്ടത്. ഇതു ട്രെയിന്നിരക്കിലും വര്ധനയ്ക്കു ഇടയാക്കും. ഇതേസമയം തന്നെ, മൊബൈല്കമ്പനികളും വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരും. കാരണം ഡീസല്ഉപയോഗിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ മൊബൈല്ടവറുകള്പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു തന്നെ. ഇവരും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വന്കിട ഡീസല്ഉപഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയില്ഉള്പ്പെടും.
 
Deepika
 


 
--
Binu Mathew Varghese
+919846267375
" We make a living by what we get, but we make a life by what we give "

--------------------------------------------------------------------------------------
This message and its attachment, if any, are confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately and delete this message and its attachment, if any, from your system. You should not copy this message or disclose its contents to any other person or use it for any purpose. Statements and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of alfanar company ,alfanar company accepts no liability for damage caused by any virus transmitted by this email.


__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] എന്റെ അമ്മ കരഞ്ഞു, അധികാരം വിഷമാണെന്ന് അവര്‍ മനസിലാക്കിയിരുന്നു: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

 

ജയ്പൂര്‍: കോണ്‍ഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തികച്ചും വികാരാധീനനായി. എല്ലാവരും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മൂടിയപ്പോള്‍ എന്റെ മുറിയിലെത്തിയ അമ്മ കരഞ്ഞു. അധികാരം വിഷമാണെന്ന് അവര്‍ മനസിലാക്കിയതിനാലാണ് ഇതെന്നും രാഹുല്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. തന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യം രാഹുല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ വേദിയിലിരുന്ന സോണിയയുടെ കണ്ണുകള്‍ വീണ്ടും ഈറനണിഞ്ഞു.

1984ല്‍ നടന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധത്തേയും രാഹുല്‍ അനുസ്മരിച്ചു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ബാഡ്മിന്റന്‍ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. അവരായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ സുരക്ഷ ഭടന്മാര്‍.

Fun & Info @ Keralites.netഒരുദിവസം അവര്‍ മുത്തശിയെ വധിച്ചു. അന്നനുഭവിച്ച വേദന മുമ്പൊരിക്കലും അനുഭവിക്കാത്തതായിരുന്നു. അന്നു ബംഗാളിലായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ്. ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു. ഞാന്‍ കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തനായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ്. ഒരിക്കലും കരയാറില്ലാത്ത അദ്ദേഹം അന്നാണ് ആദ്യമായി കരയുന്നതു കണ്ടത്.

അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ ആര്‍ക്കും വേണ്ടായിരുന്നു. പണമില്ല, കാറുകളില്ല. ദരിദ്രരാജ്യമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. അന്നു വൈകുന്നേരം എന്റെ പിതാവ് ടെലിവിഷനില്‍ രാഷ്ട്രത്തോടു സംസാരിക്കുന്നതു കേട്ടു. എന്നെപ്പോലെ അദ്ദേഹവും തകര്‍ന്നിരുന്നുവെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോള്‍ ഇരുളിലെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശരേഖ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

ഇനി അധികാരത്തെപ്പറ്റി. ശനിയാഴ്ച രാത്രി എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു. പലരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നാല്‍, എന്റെ അമ്മ രാത്രിയില്‍ മുറിയിലെത്തി കരഞ്ഞു. എന്തിനാണ് അവര്‍ കരഞ്ഞത്? പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അധികാരം വിഷമുള്ളതാണെന്ന് അവര്‍ക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണത്. പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കാണാനാകണം. അധികാരത്തിനു വേണ്ടി അധികാരത്തിനു പിന്നാലെ പോകരുത്. ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനാകണം അധികാരം. എന്റെ പിതാവ് അതു മനസിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് 1984ലെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ വ്യത്യസ്തമായത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണെന്നു ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതം ഇനി കോണ്‍ഗ്രസിനും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ്‌രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.
Best Regards,
Zameer Mavinakatta
Riyadh,
Kingdom Of Saudi Arabia

www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Train Travel

 
__,_._,___

[www.keralites.net] I am Bad in English....

 
__,_._,___