Tuesday, 23 February 2016

[www.keralites.net] ബ്ലോഗെഴുതിയ ക് ഷീണത്തില്‍ വൈകീ ട്ടൊന്നു കൂടുമ് പോള്‍ കൊറിച്ചിര ിക്കാന്‍ ഇതാ ച ില പേരുകള്‍: മോ ഹന്‍ലാലിന് ബെന് യാമിന്റെ മറുപടി

 

ബ്ലോഗെഴുതിയ ക്ഷീണത്തില്‍ വൈകീട്ടൊന്നു കൂടുമ്പോള്‍ കൊറിച്ചിരിക്കാന്‍ ഇതാ ചില പേരുകള്‍: മോഹന്‍ലാലിന് ബെന്യാമിന്റെ മറുപടി

Bennyamin

കോഴിക്കോട്: ജെ.എന്‍.യു വിഷയത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ എഴുതിയ ബ്ലോഗിന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന്‍ ബെന്യാമിന്റെ മറുപടി. പേരെടുത്ത് പരാമര്‍ശിക്കാതെയായിരുന്നു ബെന്യാമിന്റെ വിമര്‍ശനക്കുറിപ്പ്. രാജ്യ സ്‌നേഹമെന്നാല്‍ പട്ടാളത്തെ സ്‌നേഹിക്കല്‍ ആണെന്നു പറയുന്നതില്‍ വലിയ അപകടമുണ്ടെന്ന് ബെന്യാമിന്‍ പറയുന്നു.

'രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരോട് സ്‌നേഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ രാജ്യസ്‌നേഹമെന്നാല്‍ പട്ടാളത്തെ സ്‌നേഹിക്കല്‍ ആണെന്നു പറയുന്നതില്‍ ഒരു വലിയ അപകടമുണ്ട്. സുശക്തമായ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിയില്‍ അനുസരണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണത്. അല്ലാതെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ താലോലിച്ചും പുകഴ്ത്തിയും അമിതമായ അധികാരം നല്‍കിയും പോന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ പിന്നെ വലിയ അപകടത്തിലാണ് ചെന്നു പെട്ടിട്ടുള്ളത്.' ബെന്യാമിന്‍ പറഞ്ഞു.

അതറിയാന്‍ ഏറെ ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ടതില്ലെന്നും തൊട്ടയല്‍ രാജ്യത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിനോക്കിയാല്‍ മതിയെന്നും ബ്ലോഗെഴുതിയ ക്ഷീണത്തില്‍ വൈകിട്ട് ഒന്ന് കൂടുമ്പോള്‍ കൊറിച്ചിരിക്കാന്‍ പട്ടാളത്തില്‍ നിന്നും അധികാരത്തിലേക്കെത്തിയ ചിലരുടെ പേരുകളും ബെന്യാമിന്‍ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു. അപ്പോള്‍ ചരിത്രം തനിയെ ഒര്‍മ്മവരുമെന്നും ബെന്യാമിന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബെന്യാമിന്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്

രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരോട് സ്‌നേഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ രാജ്യസ്‌നേഹമെന്നാല്‍ പട്ടാളത്തെ സ്‌നേഹിക്കല്‍ ആണെന്നു പറയുന്നതില്‍ ഒരു വലിയ അപകടമുണ്ട്. സുശക്തമായ ജനാധിപത്യ സം!വിധാനത്തിന്റെ അടിയില്‍ അനുസരണയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണത്. അല്ലാതെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ താലോലിച്ചും പുകഴ്ത്തിയും അമിതമായ അധികാരം നല്കിയും പോന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ ഒക്കെ പിന്നെ വലിയ അപകടത്തിലാണ് ചെന്നു പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

അതറിയാന്‍ ഏറെ ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല. തൊട്ടയല്‍ രാജ്യത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിനോക്കിയാല്‍ മതി. എന്നാലും ബ്ലോഗെഴുതിയ ക്ഷീണത്തില്‍ വൈകിട്ട് ഒന്ന് കൂടുമ്പോള്‍ കൊറിച്ചിരിക്കാന്‍ പട്ടാളത്തില്‍ നിന്നും അധികാരത്തിലേക്ക് വന്ന ചില പേരുകള്‍ നല്കാം. ചരിത്രം തനിയെ ഓര്‍മ്മ വന്നോളും. ഹിറ്റ്!ലര്‍, സദ്ദാം ഹുസൈന്‍, മുസോളിനി, ഈദി അമീന്‍, മാര്‍ഷല്‍ ടിറ്റോ, കേണല്‍ ഗദ്ദാഫി, റോണാള്‍ഡ് റീഗന്‍, ജോര്‍ജ്ജ് ബുഷ് 1, ജോര്‍ജ്ജ് ബുഷ് 2, സിയാവുള്‍ ഹഖ്, പര്‍വേശ് മുഷാറഫ്… എല്ലാവരും ഒന്നാന്തരം 'രാജ്യസ്‌നേഹികള്‍' ആയിരുന്നു..
www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: SALAM M <mekkalathil@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Good Bye Crow's Feet.....

 

Goodbye crow's feet! An at-home treatment that promises to zap laughter lines

Crow's feet — even the name of those tell-tale wrinkles at the side of our eyes isugly, although the more optimistic of us like to refer to them as 'laughter lines'.
They appear when the skin loses collagen and hyaluronic acid, but one thing's for sure — those of us who have them don't find them funny. 
'We lose 80 per cent of our natural hyaluronic acid between the ages of 40 and 80,' says cosmetic doctor Natalie Blakely.

Crow's feet appear when the skin loses collagen and hyaluronic acid

'We also lose collagen and elastin from the skin which is what makes us look older. The first place we lose fat from in the face is the undereye area and that, combined with the lines caused by smiling, laughing and squinting into the sun, is what causes those wrinkles to deepen as we age.'

So what's the solution? Botox can paralyse the muscles that crinkle when we grin but then having the injections can create a glassy 'frozen' look. Alternatively, fillers made of hyaluronic acid can be injected to plump up the skin in this sensitive area although, like Botox, they cost around £300 a go. 
Now a new crow's feet treatment is causing a buzz. Launched this month in Harrods, WrinkleMD is a painless, needle-free £130 home device dubbed 'the crow's feet eraser'. It uses new technology to push molecules of hyaluronic acid deep into the skin, where previously only needles could reach.

Harrods, WrinkleMD is a painless, needle-free £130 anti-ageing home device

In a U.S. study led by dermatologist Dr Robert Harper, women aged between 35 and 65 used WrinkleMD for a month. Weekly silicone 'impressions' were taken of their crow's feet and, after four weeks, their lines had reduced by an average of 41.7 per cent — though it was 80 per cent in one case. This was compared to a control group testing a luxury eye serum whose wrinkles improved only 2.7 per cent.

The secret of WrinkleMD is a process called iontophoresis. It occurs when a mild electronic current is run through a disposable pad infused with hyaluronic acid and a muscle-relaxing peptide, pushing these particles deep into the skin. 
Two 40-minute treatments a week are recommended for the first fortnight, then the eye pads should be worn once a week for another 40 minutes for the next fortnight. After this, the manufacturers recommend a weekly top-up treatment to maintain results.
The pack contains six pads and you can buy refills of eight for £99. So is it too good to be true? Dr Blakely, medical director of The Light Touch clinic in Surrey, says: 'Hyaluronic acid is great for skin rejuvenation and getting it into the skin without needles reduces the risk of infection.

'However, only 22 women completed the study — and the effects were variable. The treatment seems expensive and time-consuming, and there is little indication of how long the results will last.'
With Dr Blakely's warnings ringing in my ears, I try WrinkleMD myself. I'm 48 and my fine lines were deepening and creeping further around my face. I felt a fool wearing the eye pads at home, especially in front of my husband, and I was sceptical that any kind of magic was happening at all.

But I was very impressed by the results. I looked in my magnifying mirror after just one treatment and saw the lines on my left eye had vanished and the ones on my right had significantly faded. Even my husband agreed the pads had done something. 
I've not had such instant results from anything else. Botox would probably last longer but this way my eyes look more natural. They still crinkle a bit when I smile, but the lines are virtually gone when I relax. So finally I have crow's feet I can live with — and laugh at.

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

Fun & Info @ Keralites.net

M. D. Hegde
MANGALORE
Think Good Do Good
www.snegidhi.com
whatsapp
number 90355 30833
https://www.facebook.com/groups/hegdemd


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] SOME FACTS ON BLOOD DONATION

 

Some Facts on Blood Donation 

An adult has about 5 liters of blood in the body.
Typically, about 300 ml (anywhere between 200 and 450 ml) of blood is taken by a blood bank (depending on requirement) from a person.
The blood donated is recouped by the body within 2 to 7 days.
One unit of blood (about 450 ml) helps save 3 lives.
This is because, the blood taken from a donor is separated into its components (Red cells, White cells, Plasma and Platelets), each of which can be transfused into the blood of a recipient, separately.

It takes approximately 10 minutes to remove one unit of blood from the donor . Including the time taken for filling up a form prior to donation, a physical examination (BP and weight) of the donor and the time to relax after donating blood, the whole process can be completed in about 45 minutes to an hour.
The blood removed from the donor is tested for HIV, Hepatitis B and C, Syphilis, Malaria parasite and blood group. In other words, persons affected with diabetes and taking medicines to keep diabetes under control can also donate blood.
Whenever you donate blood, you will be removing excess cholesterol accumulated in the blood, thus reducing the chance of heart attack.
Take some biscuits / cake and coffee / tea / fruit juice, after donating blood and sit (lie down if you feel giddy) for about 5 to 10 minutes.
The donor can resume regular activities after about 30 minutes of donating blood.

Avoid the following: 

Climbing stairs within 30 minutes
Smoking

Every year, our nation requires about 4 crore units of blood while availability is 40 Lac units (estimates differ - another info states that requirement is 90 Lac units and availability is 40 Lac units; all the same, there is a definite shortage of blood in the country for saving lives) Donating blood is a safe process - a fresh needle is used for each person and there is no fear of contracting any disease. The no 1 reason given by donors to donate blood is "I want to help others". The two major reasons for a person not donating blood is "Never thought about it" and "I don't like needles" Persons from the age of 18 to the age of 60 can donate blood, except when they are affected with HIV +ve, cancer, Hepatitis B or C (within the previous 3 years), seizures, syphilis, and women during their menstruating cycle.

Dr. Jatin Soni

M. D. Hegde
MANGALORE
Think Good Do Good
www.snegidhi.com
whatsapp
number 90355 30833
https://www.facebook.com/groups/hegdemd


www.keralites.net

__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___

[www.keralites.net] Husbands of Barkha Dutt [1 Attachment]

 

Barkha Dutt has problem with Hinduism ?

Barkha Dutt asked Hindu US representative Tulsi Gabbard that, are you going to stay as Hindu? What kind of Journalism is this? Why so much hate and Untouchability for Hinduism? Indirectly Barkha Dutt is asking Tulisi that when she is planning to convert to some other religion!
We never saw her asking this question to any other non Christian politician in the US or any non Hindu in her public life.du politician in India.
Most of the hardcore anti Hindu people took the most prominent places in Media, Bollywood etc and they keep spreading disinformation and hate against Hindus and brainwashing the younger generations against Hinduism and in general Indian culture and civilization!
Tulsi Gabbard came to cheer Modi in Madison Square in NewYork when Barkha started asking these questions to her.
---------------------------
Barkha Dutta - How did you come to know as Tusli? How did you come to be a practicing Hindu?
Tulsi Gabbard - My parents gave all five of us Hindu names.
Barkha Dutt - All five of you?
Tulsi Gabbard - I practice Hinduism. I practice Kram Yoga and Bhakti Yoga.
Barkha Dutt - Is it the religion you are going to stay with?
Tulsi Gabbard - This is the motivation for my life and this is the only way of life for me.
Barkha Dutt - Because this is very unusual because you are the only Hindu in the US congress!!! People like her are so pseudo secular bent on destroying the unity and integrity of India. Most of the hardcore anti Hindu people took the most prominent places in Media, Bollywood etc and they keep spreading disinformation and hate against Hindus and brainwashing the younger generations against Hinduism and in general Indian culture and civilization!
Tulsi Gabbard came to cheer Modi in Madison Square in NewYork when Barkha started asking these questions to her.
---------------------------
Barkha Dutta - How did you come to know as Tusli? How did you come to be a practicing Hindu?
Tulsi Gabbard - My parents gave all five of us Hindu names.
Barkha Dutt - All five of you?
Tulsi Gabbard - I practice Hinduism. I practice Kram Yoga and Bhakti Yoga.
Barkha Dutt - Is it the religion you are going to stay with?
Tulsi Gabbard - This is the motivation for my life and this is the only way of life for me.
Barkha Dutt - Because this is very unusual because you are the only Hindu in the US congress!!!Barkha Dutta - How did you come to know as Tusli? How did you come to be a practicing Hindu?
Tulsi Gabbard - My parents gave all five of us Hindu names.
Barkha Dutt - All five of you?
Tulsi Gabbard - I practice Hinduism. I practice Kram Yoga and Bhakti Yoga.
Barkha Dutt - Is it the religion you are going to stay with?
Tulsi Gabbard - This is the motivation for my life and this is the only way of life for me.
Barkha Dutt - Because this is very unusual because you are the only Hindu in the US congress!!!One can see her interview on You Tube !

Most of the hardcore anti Hindu people took the most prominent places in Media, Bollywood etc and they keep spreading disinformation and hate against Hindus and brainwashing the younger generations against Hinduism and in general Indian culture and civilization!
Tulsi Gabbard came to cheer Modi in Madison Square in NewYork when Barkha started asking these questions to her.
---------------------------
Barkha Dutta - How did you come to know as Tusli? How did you come to be a practicing Hindu?
Tulsi Gabbard - My parents gave all five of us Hindu names.
Barkha Dutt - All five of you?
Tulsi Gabbard - I practice Hinduism. I practice Kram Yoga and Bhakti Yoga.
Barkha Dutt - Is it the religion you are going to stay with?
Tulsi Gabbard - This is the motivation for my life and this is the only way of life for me.
Barkha Dutt - Because this is very unusual because you are the only Hindu in the US congress!!! She and Rajdeep went to US with full planning to do negative campaign of #BJP, #Hindu, #NaMo and India as a whole. Every time these two speak about NaMo, they will start with 2002 riots. How audacious are they to keep pondering about an issue quashed by the #SC! Now he is the elected PM of this country. Does not matter how many % voted for BJP. Did anyone ask how many % of voters voted for Congress to rule for 10 years. I am happy Rajdeep got his dues in US, now its time for Barkha.

Family of Barkha Dutt

Barkha Dutt is the daughter of Mr. S. P Dutt and Prabha Dutt. Mr. Dutt was a senior official in Air India while Prabha Dutt was a well-known journalist. Prabha Dutt died at quite young age in 1984. At that time, she was working with The Hindustan Times. Before her death, Prabha had become the most famous female journalist of India. Her incisive reporting about various social issues was simply scintillating.

Husbands of Barkha Dutt

 Inline image 1

Barkha Dutt is the former Group Editor of NDTV.  She has recently resigned from the post of the group editor to start her own multimedia content policy group company. However, she will be associated with NDTV group as a consulting editor. She is widely considered as the most popular TV anchor of India. The on-the-spot reporting of Kargil War made her a household name in India.  However, she is also quite controversial.

Her open support for Congress and now AAP has made a section of Indians against Barkha's style of journalism. She was also featured in Radia Tape controversy (which in turn is related to 2G scam). Similarly, the way she had reported Gujarat riots and Mumbai terror attack (26 November, 2008) made people think that she is nothing but theatrical and utterly irresponsible.

One thing that stretches imagination beyond any boundary is the fact that a journalist like Barkha Dutt is quite 'personal' when it comes to disclosing about her marital status. When her personal life was questioned in 2011 on Social Media, as her husband was linked to PDP, she vehemently opposed any move to intrude her privacy. That's quite fine, if you think rationally. We can question her professional life, not her personal one. However, this is the same rule that she doesn't follow in her professional life. She has, on many occasions, questioned the personal lives of many BJP leaders.

So, here we go. Barkha Dutt is married to a person who is linked to an anti-India organization. 

When this article which reveals about the other side of Barkha's life started to get lots of eyeballs, Barkha decided to tweet. Here is what she has tweeted on 4th June, 2014:

Here's more. For the record I am not married. But if I were, whether to a Hindu or Muslim should be irrelevant. Bigoted crap !

Yes, Barkha it will be irrelevant. It is your personal life, and you are free to take whatever decisions you take. However, when the concerned person is allegedly linked with anti-Indian stuffs, you need to be questioned. Further, when you always goes a step ahead to say anything and everything against Hinduism, your marriage becomes a question. 

And, Barkha needs to explain about Dabru. Her tweet was just an eyewash. It is said that the secret marriage of her with Dabru is over.

Here is some information about the marital status of Barkha Dutt. I have no intention to malign her and all these information are collection from the Internet. I can't assure that these are correct. 

 

Barkha Dutt is married twice. And, co-incidentally, both of her husbands are Kashmiri Muslims. The name of her first husband was Mr. Mir. There is no information available in the public domain about the reason which compelled the couple to get separated. After divorcing Mir, Barkha Dutt married Haseeb Drabu. Mr. Drabu is now the Finance Minister of Jammu and Kashmir in the PDP-BJP Government headed by Mufti Mohammed Saeed. It is widely believed that Barkha Dutt was also involved behind the curtain in the discussion between the BJP and the PDP.

Dr. Haseeb Drabu is widely regarded as the best economist from the state of Jammu and Kashmir. He was the Chairman of J and K Bank when Barkha proposed her. Both started to date, and later married. He was sacked from his position in 2010 after an IB Report confirmed Mr. Drabu's close relations with Hurriyat hardliners and PDP. The report mentioned that Mr. Drabu was sharing confidential information of the bank with the two organizations. Now since that act of providing critical information to anti-India organization was mainly to sabotage Indian interests, he was sacked by the Omar Abdullah Government. Reportedly, he also anticipated a separate currency for Jammu and Kashmir terming it as 'Karra'. Next, he left Kashmir for Mumbai. (Source)

The First Husband of Barkha Dutt

The exact year of her marriage is unknown but it seems that she married and even divorced a Kashmiri Muslim who is known as 'Mir'. Nothing is much known about him except the fact that he is a Kashmiri Muslim. So, her first husband mostly remains a 'Mr. X' to all of us. However, we have a pivotal information and that he was a certain 'Kashmiri Muslim'. Also, we have heard that this marriage lasted for only 6 months.

Reminds me of the term 'starter marriage' where the marriage leads to early divorce and the couple forgets 'it' completely as this type of marriage is seen as a form of groundwork for a successive, more lasting marriage with different partners, of course. Perhaps this is the reason why she never came out in the open as 'it' was just a starter marriage, you see!

Barkha Dutt's Second Husband Was Linked to Anti-India Organization

After divorcing Mir, it is said that Barkha started dating and even married the economist and Chairman of Jammu and Kashmir Bank, Dr. Haseeb Drabu. Now since he was in the office from 2005 to 2010, it is most likely that she married him in these years. She was Haseeb Drabu third wife. We now hear the couple is divorced.

He is currently the Jammu and Kashmir Finance Minister as he formally joined PDP last year and even won the 2015 election with a high margin. It is said that Drabu and Barkha Dutt were the people who negotiated with BJP from the PDP side.
www.keralites.net

__._,_.___
View attachments on the web

Posted by: =?UTF-8?Q?=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3M=2ED=2E_?= =?UTF-8?Q?HEGDE=E2=99=A3_=E2=99=A3_=E2=99=A3?= <hegde_csl@yahoo.co.in>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
image.png

KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net

.

__,_._,___