Friday, 11 April 2014

[www.keralites.net] ആവേശപ്പുഴയൊഴുകി ആറ ാട്ടുപുഴ പൂരം

 

ആവേശപ്പുഴയൊഴുകി ആറാട്ടുപുഴ പൂരം


പുഴയൊഴുകും ഗ്രാമം പൂരത്തിന്റെ അരപ്പട്ടയണിഞ്ഞു. പൂരം കാണാന്‍ ഒഴുകിയെത്തിയ പുരുഷാരത്താല്‍ ആറാട്ടുപുഴ കവിഞ്ഞൊഴുകി. ഭൂമിയിലെ ദേവസംഗമത്തിന് ആതിഥേയനായ ആറാട്ടുപുഴ ശാസ്താവിന്റെ പൂരത്തോടെ പകിട്ടാര്‍ന്ന തുടക്കം. പഞ്ചാരിയോടെയും പതിനഞ്ചാനകളോടെയുമായിരുന്നു ആതിഥേയന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത്. ദീപപ്രഭ ആറാട്ടുപുഴയിലെ ഇരുളിനെ പകലാക്കി.


ആറാട്ടുപുഴയിലെ ആല്‍മരച്ചോട്ടില്‍ ആനച്ചന്തവും ചമയങ്ങളും ആയിരങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. തീവെട്ടികളില്‍ ഇവ പൊന്നിന്റെ പ്രഭചൊരിഞ്ഞു. 


വാദ്യവൈഭവംകൊണ്ട് പെരുമയുള്ള കലാകാരന്മാര്‍ പഞ്ചാരിയില്‍ അണിനിരന്നു. പ്രമാണം പ്രമുഖനായ പെരുവനം കുട്ടന്‍മാരാര്‍. പഞ്ചാരി മധുരിമയാര്‍ന്ന വിരുന്നായി. വിശാലമായ പൂരപ്പാടം അലയടിച്ച അതിരുകളില്ലാത്ത മേളപ്രപഞ്ചം. കൈകള്‍ ആകാശത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് ആസ്വാദകര്‍ ആവേശത്തിന്റെ ലഹരിയില്‍ മതിമറന്നു. മേളം കലാശിച്ചതോടെ ആളുകള്‍ കണ്ണും മനസ്സും പാടത്തേക്ക് പായിച്ചു, മാനത്തെ വിസ്മയക്കാഴ്ചയ്ക്ക്. ശബ്ദകാഠിന്യത്തേക്കാള്‍ വര്‍ണ്ണമനോഹാരിതയായിരുന്നു ആകാശത്തേക്കുയര്‍ന്ന ദീപക്കാഴ്ചയ്ക്ക്. മീനച്ചൂടില്‍ വെന്ത പൂരപ്പാടത്ത് കരിമരുന്നിന്റെ മാസ്മരികത ഉയര്‍ന്നുപൊങ്ങി. കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം കലാശിച്ചതോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഏഴുകണ്ടത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 

 

 
ദേവസംഗമത്തിലെ നായകനായ തൃപ്രയാര്‍ തേവര്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാരായാനാണ് ഈ യാത്ര. മടക്കത്തില്‍ ശാസ്താവ് നിലപാട്തറയില്‍ നിലപാട് നിന്നു. ഉത്തരവാദിത്വം ചാത്തക്കുടം ശാസ്താവിനെ ഏല്‍പ്പിച്ച് ആതിഥേയര്‍ തിരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. പൂരക്കാഴ്ചകള്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരുടെ ചെറുപൂരങ്ങള്‍. ഗംഗയുടെ വിശുദ്ധിയില്‍ മന്ദാരക്കടവിലെ ആറാട്ടിനും വൈകുണ്ഡസമാനമായ കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിനും ജനം കാത്തിരുന്നു. മീനരാവിന്റെ വശ്യതയില്‍ പൂരനിലാവ് പെയ്യുന്ന പാടത്ത് ആഹ്ലാദത്തോടെ ആയിരങ്ങള്‍.
  

 

 
 
 Mukesh      
+91 9400322866

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] ***** b r e a k f a s t ****** psalms 139:4

 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Could Google Glass Really Help People with Parkinson's?

 

Could Google Glass Really Help People with Parkinson's?

Could Google Glass Really Help People with Parkinson's?
While the world has been squabbling about Glassholes, doctors have quietly been testing the potential of Google Glass in medicine. Features that may seem silly to use in a cafe or on the subway have real advantages in the doctor's office. Hand-free control? Remote diagnosis? On-demand medical records? Check check check. Now researchers are testing how Glass could benefit patients with Parkinson's.
The tremors that come with Parkinson's make it different to use touchscreens. If you've ever typed without autocorrect (or even with autocorrect!), you know how difficult it is to manipulate those tiny keys. Now try typing with boxing gloves, which is how Parkinson's patients often feel between doses of medication.
In a study at Newcastle University in the UK, patients also reported how Glass's augmented reality could help with "freezing." Parkinson's patients will sometimes feel their legs suddenly freeze and a need to focus their sight on a line in front of them. They'll sometimes carry laser pointers for this purpose, but Glass could serve the same function. Glass could also deliver discrete notifications to take drugs or to swallow and prevent drooling, a common problem with lack of motor control.
The five pairs of Glass used in the study were donated by Google, who is undoubtedly looking for some good publicity about its oft-mocked wearable. A hands-free device really does seem promising for anyone who struggles with touchscreens, be it from Parkinson's, cerebral palsy, or another disease that affects motor control. But how well would it work with patients whose disease has affected their speech? I also wonder if you really need $1,500 computer perched on your face for the other purported benefits of Glass.
Anyone might have more personal experience with Parkinson's, I'd like to hear from you. Do you use touchscreens and do think you Google Glass would help? [Newcastle University]

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___

[www.keralites.net] Beautiful And Charming Nail Art Designs

 

Women is the beautiful creation of the world.Without the women the world seems to be uncompleted.This plays a very important role in completing the world with all their beauty.Women are the smart and  caring creations they want love and caring from the man who is very close to them and want full kind of chill in their life.
Fashion in life of women matters a lot.People believe that women without fashion is seems to be very dull and boring.Women have many kinds of fashions for her hairs,her dresses and her nails.Nails art is another beautiful way to show their cute and attractive look.Nail art attract people because of their unique colours and styles.
These are beautiful and charming nail art designs to inspire you.

Stylish

Love

Cool

 Sweet

Fun & Info @ Keralites.net

 Cool

Fun & Info @ Keralites.net

 Red

Fun & Info @ Keralites.net

 Yellow

Fun & Info @ Keralites.net

 Doted

Fun & Info @ Keralites.net

 Style

Fun & Info @ Keralites.net

 Flowers

Fun & Info @ Keralites.net

 All Type

Fun & Info @ Keralites.net

 Cute

Fun & Info @ Keralites.net

 Black

Fun & Info @ Keralites.net

Cut Style

 Blue Beauty

Fun & Info @ Keralites.net

Red Style

Fun & Info @ Keralites.net

 Pink Art

Fun & Info @ Keralites.net

 Romantic

Fun & Info @ Keralites.net

 Mix

Fun & Info @ Keralites.net

 Bird

Fun & Info @ Keralites.net

 Shiny

Fun & Info @ Keralites.net

Stylish

Fun & Info @ Keralites.net

 Loving

Fun & Info @ Keralites.net

 Fake

Fun & Info @ Keralites.net

 Long

Fun & Info @ Keralites.net

 Bridal

Fun & Info @ Keralites.net

 White Beauty

Fun & Info @ Keralites.net

Cool

Fun & Info @ Keralites.net

 Mix

Fun & Info @ Keralites.net

 Pink

Fun & Info @ Keralites.net

 Olympic

Fun & Info @ Keralites.net

 Fake

Fun & Info @ Keralites.net

 Smart

Fun & Info @ Keralites.net

SWeet

Fun & Info @ Keralites.net

Matching

Fun & Info @ Keralites.net

Large

Fun & Info @ Keralites.net

Stylish

Fun & Info @ Keralites.net

Red Soft

Fun & Info @ Keralites.net

Very Loving

Fun & Info @ Keralites.net

Cool

Fun & Info @ Keralites.net

Black

Fun & Info @ Keralites.net

Mix

Fun & Info @ Keralites.net

White

Fun & Info @ Keralites.net

 Style

Fun & Info @ Keralites.net

Style

 Sweet

Fun & Info @ Keralites.net

 Hot

Fun & Info @ Keralites.net

 Cool

Fun & Info @ Keralites.net

 Decent

Fun & Info @ Keralites.net

 Smart

Fun & Info @ Keralites.net

Deep

Fun & Info @ Keralites.net

 Stylish

Fun & Info @ Keralites.net

 Foot Nails

Fun & Info @ Keralites.net

 Cool


 
Asal.Kashfi

www.keralites.net

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...

To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: http://www.keralites.net
.

__,_._,___