Tuesday, 3 January 2012

[www.keralites.net] എല്ലാവര്‍ക്കും .ശുഭദിനം നേരുന്നു ......

 

നീ... നിറയൂ ജീവനില്‍ പുളകമായ് .......
ഞാന്‍ പാടിടാം രാഗമായ്‌ ഓര്‍മ്മകള്‍....
തെളിയുമീ ദീപമായ് ഇരുളുമീ മനമിതില്‍.......
പടരുമീ ഈണമായ്‌ തകരുമെന്‍ വീണയില്‍.............

എല്ലാവര്‍ക്കും..........ശുഭദിനം ...........നേരുന്നു ......


PRASOON

▌│█║▌║│ █║║▌█
»+91 9447 1466 41«


www.keralites.net

__._,_.___
Recent Activity:
KERALITES - A moderated eGroup exclusively for Keralites...
To subscribe send a mail to Keralites-subscribe@yahoogroups.com.
Send your posts to Keralites@yahoogroups.com.
Send your suggestions to Keralites-owner@yahoogroups.com.

To unsubscribe send a mail to Keralites-unsubscribe@yahoogroups.com.

Homepage: www.keralites.net
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.


Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment